Nahum 3:1–19

3  Běda městu krveprolévání.*+ Je celé plné podvodu [a] loupeže. Kořist se nevzdaluje!  Je tam zvuk biče+ a zvuk hrčení kola a uhánějící kůň a poskakující dvoukolý vůz.+  Jezdec na koni a plamen meče a blesk kopí+ a množství zabitých a veliká spousta mrtvol; a mrtvým tělům není konec. Stále klopýtají mezi jejich mrtvými těly;  kvůli hojnosti skutků prostituce prostitutky,+ přitažlivé půvabem, mistryně kouzel, té, která do léčky lapá národy svými skutky prostituce a rodiny svými kouzly.+  „Pohleď, jsem proti tobě,“*+ je výrok Jehovy vojsk,* „a přikrytí tvých suknic ti dám přes obličej a způsobím, aby národy viděly tvou nahotu+ a království tvé zneuctění.  A budu na tebe házet ohavnosti+ a učiním tě opovrženíhodnou; a vystavím tě jako podívanou.+  A stane se, že každý, kdo tě uvidí, prchne od tebe+ a jistě řekne: ‚Ninive je vypleněno! Kdo mu bude projevovat účast?‘ Kde budu pro tebe hledat utěšitele?  Jsi lepší než No-amon,+ které sedělo u nilských kanálů?+ Vody byly všude kolem něho, jeho jměním bylo moře, jeho zeď byla z moře.  Etiopie* byla jeho plnou mocí, Egypt také;+ a to bez omezení. Put i Libyjci* se prokazovali být pomocí pro tebe.*+ 10  I ono bylo určeno k vyhnanství; šlo do zajetí.+ Jeho vlastní děti byly také rozráženy na kusy na začátku všech ulic;+ a o jeho oslavované muže metali los+ a jeho velcí byli všichni spoutáni okovy.+ 11  I ty se opiješ;+ staneš se čímsi schovávaným.+ I ty budeš hledat pevnost před nepřítelem.+ 12  Všechna tvá opevněná místa jsou jako fíkovníky s prvními zralými plody, které, když se jimi zatřese, jistě spadnou do úst toho, kdo jí.+ 13  Pohleď, tvůj lid uprostřed tebe jsou ženy.+ Brány tvé země budou zcela jistě otevřeny tvým nepřátelům. Oheň jistě pohltí tvé závory.+ 14  Načerpej si vodu pro obležení.+ Posilni svá opevněná místa.+ Vlez do bláta a šlapej v hlíně; popadni formu na cihly. 15  I tam tě pohltí oheň. Odřízne tě meč.+ Pohltí tě jako druh kobylek.*+ Učiň se velmi početným jako druh kobylek; učiň se velmi početným jako kobylky.* 16  Své obchodníky jsi rozmnožil více než nebeské hvězdy.+ Pokud jde o druh kobylek,* ten si skutečně svléká kůži; pak ulétá. 17  Tvoji strážci jsou jako kobylky* a tvoji verbíři jako hejno kobylek.* V chladném dnu táboří v kamenných ohradách. Stačí, aby zazářilo slunce, a jistě prchnou; a místo, kde jsou, je skutečně neznámé.+ 18  Tvoji pastýři se stali ospalými,+ asyrský králi; tvoji majestátní zůstávají ve svých sídlech.+ Tvůj lid je rozptýlen po horách a nikdo [jej] nesbírá.+ 19  Není úleva pro tvou katastrofu. Tvé zranění se stalo nezhojitelným.+ Všichni, kdo o tobě uslyší zprávu, budou nad tebou jistě tleskat;+ protože na koho nepřicházela neustále tvá špatnost?“+

Poznámky

Dosl. „krví“, v heb. mn. č.
„Tobě“, v heb. ž. r., vztahuje se na Ninive.
„Jehovy vojsk“, MTVg; LXX „Jehovy, Boha Všemohoucího“.
„Etiopie“, LXXVg; MTSy „Kuš“.
„I Libyjci.“ Heb. weLu·vimʹ.
„Tebe“, MTVg; LXX „ni“.
Nebo „jako lezoucí, bezkřídlá kobylka“. Heb. kai·jaʹleq. Viz Joe 1:4 ppč.
Nebo „jako zástup kobylek“. Heb. ka·ʼar·behʹ, saranče stěhovavá nebo saranče všežravá ve stadiu plně vyvinutého, okřídleného hmyzu.
„Kobylku jako druh.“ Nebo „lezoucí, bezkřídlou kobylku“.
Viz v. 15, ppč. „kobylky“.
„Jako hejno kobylek.“ Heb. keghóvʹ go·vaiʹ, použito kolektivně; označení odpovídá tomu, že se kobylky hemží.