Ezekiel 41:1–26

41  A přistoupil k tomu, aby mě přivedl do chrámu* a měřil postranní sloupy — šest loket byla šířka tady a šest loket šířka tam, šířka postranního sloupu.*  A šířka vchodu byla deset loket a strany vchodu byly pět loket tady a pět loket tam. A měřil jeho délku — čtyřicet loket; a šířku — dvacet loket.  A šel dovnitř a přistoupil k tomu, aby měřil postranní sloup vchodu — dva lokte; a vchod — šest loket; a šířka vchodu byla sedm loket.  A měřil jeho délku — dvacet loket; a [jeho] šířku — dvacet loket,+ před chrámem. Potom mi řekl: „To je Nejsvětější.“*+  A přistoupil k tomu, aby změřil stěnu domu — šest loket. A šířka postranní místnosti byla čtyři lokte kolem dokola; byla všude kolem celého domu, kolem dokola.+  A postranní místnosti byly postranní místnost nad postranní místností, tři [podlaží], a třicetkrát; a zapadaly do stěny, která patřila k domu, totiž ty postranní místnosti všude kolem, aby držely, ale nedržely ve stěně domu.+  A bylo tam rozšíření a otáčení vzhůru a vzhůru* k postranním místnostem, neboť točitá chodba domu mířila vzhůru a vzhůru všude kolem domu.+ Proto bylo rozšíření domu vzhůru, a z* nejnižšího [podlaží] se dalo vyjít do nejhořejšího [podlaží]+ přes prostřední [podlaží].  A viděl jsem, že všude kolem byla vysoká plošina* pro dům. Pokud jde o základy postranních místností, k [místu], kde se spojovaly, byl celý šestiloketní rákos.+  Šířka stěny, která patřila k postranní místnosti, byla pět loket směrem ven. A [při] stavbě postranních místností, jež patřily k domu, zůstal otevřený prostor.* 10  A všude kolem byla mezi jídelnami+ okolo domu šířka dvacet loket. 11  A vchod do postranní místnosti byl do prostoru, který zůstal otevřený, jeden vchod byl k severu a jeden vchod k jihu; a šířka plochy toho prostoru, který zůstal otevřený, byla všude kolem pět loket. 12  A budova,* která byla před oddělenou plochou,* [jejíž] strana byla směrem k západu,* byla široká sedmdesát loket. A stěna budovy byla široká pět loket a byla všude kolem; a její délka byla devadesát loket. 13  A změřil dům — sto loket na délku; a oddělenou plochu a budovu a její stěny — sto loket na délku. 14  A šířka průčelí domu a oddělené plochy k východu byla sto loket. 15  A změřil délku budovy před oddělenou plochou, která byla za ní, a její ochozy na této straně a na oné straně — sto loket. Také chrám [a] vnitřní místo+ a síně nádvoří; 16  prahy a okna se zužujícími se rámy,+ a okolo všech tří byly ochozy. Před prahem bylo dřevěné obložení+ všude kolem a [od] podlahy* až k oknům; a okna byla krytá. 17  Až nad vchod a až k vnitřnímu domu a venku a všude po celé stěně kolem, na vnitřním [domě] a venku, byly míry, 18  dokonce vyřezávaní* cherubíni+ a zobrazení palem,+ se zobrazením palmy mezi cherubínem a cherubínem, a ten cherubín měl dva obličeje.+ 19  A obličej člověka* byl směrem k zobrazení palmy na této straně a obličej mladého lva s hřívou byl směrem k zobrazení palmy na oné straně.+ Byli vyřezáni po celém domě všude kolem. 20  Od podlahy až nad vchod byli [na] stěně chrámu* vyřezávaní cherubíni a zobrazení palem. 21  Pokud jde o chrám, dveřní sloupek byl čtverhranný;+ a před svatým místem byl zjev, který vypadal [následovně]: 22  dřevěný oltář byl vysoký tři lokte a jeho délka byla dva lokte* a měl své rohové podpěry.+ A jeho délka a jeho stěny byly ze dřeva. A přistoupil k tomu, aby ke mně promluvil: „To je stůl, který je před Jehovou.“+ 23  A chrám* a svaté místo* měly dvoje dveře.+ 24  A ke dveřím patřila dvě dveřní křídla, a obě byla otáčecí. Jedny dveře měly dvě dveřní křídla a druhé měly dvě dveřní křídla. 25  A byli na nich, na dveřích chrámu, uděláni cherubíni a zobrazení palem+ jako ti, kteří byli uděláni pro stěny, a zvenčí byla nad průčelím síně dřevěná stříška. 26  A tady a tam po stranách síně a postranních místností domu a stříšek byla okna se zužujícími se rámy+ a zobrazení palem.

Poznámky

„Do chrámu.“ Heb. ha·hé·khalʹ; řec. na·onʹ; lat. temʹplum. Viz Mt 23:16 ppč.
„Postranního sloupu“, na základě opravy; M „stanu“.
Dosl. „To je Svaté svatých“. Heb. zeh Qoʹdheš haq·Qodha·šimʹ.
„Vzhůru a vzhůru.“ Nebo „z podlaží do podlaží“, podle opravy navržené v KB3, s. 580.
„Z“, LXXSy; M „tedy“, Vg „tedy z“.
Dosl. „výšina; vyvýšenina“.
„Otevřený prostor.“ Heb. mun·nachʹ.
„A budova.“ Heb. wehab·bin·janʹ.
Oddělenou plochou.“ Heb. hag·giz·rahʹ.
Dosl. „moři“, tj. Středozemnímu moři. Heb. hai·jamʹ.
Dosl. „a [od] země“. Heb. weha·ʼaʹrec.
Dosl. „udělaní“.
Nebo „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Chrámu.“ Heb. ha·hé·khalʹ. Toto slovo je v M označeno mimořádnými body od soferim, patrně aby bylo ukázáno, že je zde uvedeno omylem, protože následující věta začíná týmž slovem. Viz dodatek 2A.
LXX dodává: „a šířka byla dva lokte“.
Dosl. „Do chrámu“. Heb. la·hé·khalʹ; řec. na·oiʹ; lat. temʹplo. Viz v. 1, ppč. „chrámu“.
Dosl. „a do svatého místa (svatyně)“. Heb. welaq·qoʹdheš; řec. ha·giʹoi; lat. sanc·tu·aʹri·o.