Ester 8:1–17

8  Toho dne dal král Ahasverus* královně Ester dům Hamana,+ toho, který projevoval nepřátelství Židům;+ a Mordekai vešel před krále, protože Ester mu pověděla, čím jí je.+  Potom král sňal svůj pečetní prsten,+ který odňal Hamanovi, a dal jej Mordekaiovi; a Ester přikročila k tomu, aby dosadila Mordekaie nad Hamanovým domem.+  Navíc, Ester znovu promluvila před králem a padla mu k nohám a plakala a doprošovala se jeho přízně,+ aby odvrátil špatnost+ Agagovce Hamana a jeho úklad,+ který naplánoval proti Židům.+  Král potom vztáhl k Ester zlaté žezlo,+ načež Ester vstala a postavila se před krále.  Nyní řekla: „Jestliže se to králi opravdu zdá dobré a jestliže jsem před ním nalezla přízeň+ a ta věc je před králem správná a já jsem v jeho očích dobrá, ať se napíše, aby byly zrušeny písemné doklady,+ úklad Hamana, syna Agagovce Hammedaty,+ které napsal, aby zničil Židy,+ kteří jsou ve všech králových soudních oblastech.+  Vždyť jak [to] mohu [snést], když musím přihlížet neštěstí, jež najde můj lid, a jak [to] mohu [snést], když musím přihlížet zničení svých příbuzných?“  Král Ahasverus tedy řekl královně Ester a Židovi Mordekaiovi: „Pohleďte, Hamanův dům jsem dal Ester,+ a jeho pověsili na kůl,+ protože napřáhl ruku proti Židům.  A vy sami napište ve prospěch Židů podle toho, co je dobré ve vašich vlastních očích, v králově jménu,+ a zapečeťte [to] královým pečetním prstenem; psaní, jež je napsáno v králově jménu a zapečetěno královým pečetním prstenem, není totiž možné zrušit.“+  Tehdy, ve třetím měsíci, totiž měsíci sivanu,* jeho dvacátý třetí [den], byli tudíž svoláni královi tajemníci;+ a psaní proběhlo podle všeho, co přikázal Mordekai Židům a satrapům+ a místodržitelům a knížatům soudních oblastí, jež byly od Indie* po Etiopii,* sto dvaceti sedmi soudních oblastí,+ [do] každé soudní oblasti jejím vlastním způsobem psaní+ a každému lidu jeho vlastním jazykem,+ a Židům jejich způsobem psaní a jejich vlastním jazykem.+ 10  A přistoupil k tomu, aby napsal ve jménu krále+ Ahasvera a zapečetil+ královým pečetním prstenem+ a rozeslal písemné doklady rukou kurýrů na koních,+ kteří jeli na poštovních koních používaných v královské službě, synech rychlých klisen, 11  že král povoluje Židům, kteří jsou ve všech různých městech, aby se sešli+ a zastali se svých duší,* aby vyhladili a zabili a zničili všechnu sílu lidu+ a soudní oblasti, která jim projevuje nepřátelství, maličké a ženy, a aby vydrancovali jejich kořist+ 12  ve všech soudních oblastech krále Ahasvera v jeden den,+ třináctý [den]+ dvanáctého měsíce, totiž měsíce adaru.*+ 13  Opis+ toho psaní měl být vydán jako zákon po všech různých soudních oblastech, zvěstován všem národům, že se Židé mají přichystat na tento den, aby se pomstili na svých nepřátelích.+ 14  Kurýři+ jedoucí na poštovních koních, používaných v královské službě, vyjeli, pobízeni kupředu a pohnuti k rychlosti+ královým slovem; a ten zákon byl vydán na hradě Šušanu.+ 15  Pokud jde o Mordekaie, ten vyšel od krále v královském šatu+ z modré [látky] a plátna, s velkou zlatou korunou a pláštěm z jemné tkaniny,+ ano z vlny obarvené na červenofialovo.+ A město Šušan pronikavě křičelo a mělo radost.+ 16  Pro Židy nastalo světlo a radování+ a jásot a čest. 17  A ve všech různých soudních oblastech a ve všech různých městech, kamkoli dosahovalo královo slovo a jeho zákon, tam bylo pro Židy radování a jásot, hostina+ a dobrý den; a mnozí z národů+ země se prohlašovali za Židy,*+ neboť na ně padl děs+ ze Židů.

Poznámky

„Artaxerxes“, LXX.
„Sivanu.“ Jediné místo, kde se v Bibli vyskytuje toto jméno, jež je akkadského původu. Tento třetí měsíc náboženského kalendáře odpovídá druhé polovině května a první polovině června. Viz dodatek 8B.
„Od Indie.“ Heb. me·Hodʹdu; řec. In·di·kesʹ, „Indické [země]“; syr. Hudh; lat. Inʹdi·a.
„Etiopii“, LXXVg; MSy „Kuš“.
„Svých duší (životů).“ Heb. ʽal-naf·šamʹ; syr. lenaf·šehun; lat. a·ni·maʹbus.
Viz 3:7, ppč. „adaru“.
Nebo „se požidovšťovali“. Heb. mith·Ja·hadhimʹ; LXX „se dávali obřezat a požidovšťovali se“; Vgc „se připojovali k jejich náboženství [lat. re·li·gi·oʹni] a obřadům [lat. cae·re·moʹni·is]“.