Ester 5:1–14

5  A třetí den se stalo,+ že se Ester královsky oblékla+ [a] potom se postavila na vnitřním nádvoří+ králova domu naproti královu domu, zatímco král seděl na svém královském trůnu v královském domě naproti vchodu do domu.  A jakmile král uviděl královnu Ester, jak stojí na nádvoří, stalo se, že si získala v jeho očích přízeň,+ takže král vztáhl k Ester zlaté žezlo, které měl v ruce.+ Tu se Ester přiblížila a dotkla se vrcholku žezla.  Potom jí král řekl: „Co máš, královno Ester, a jaká je tvá žádost?+ Do poloviny kralování+ — ano, ať je ti to dáno!“  Ester zase řekla: „Jestliže se to králi zdá opravdu dobré, ať král s Hamanem+ přijde dnes* na hostinu,+ kterou jsem pro něho udělala.“  Král tudíž řekl: „Postarejte se, ať Haman rychle+ jedná podle Esteřina slova.“ Později král a Haman přišli na hostinu, kterou udělala Ester.  Během hostiny s vínem řekl král Ester: „Jaká je tvá prosebná žádost?+ Ano, ať je ti splněna! A jaká je tvá prosba? Do poloviny kralování — ano, ať je vykonána!“  Na to Ester odpověděla a řekla: „Má prosebná žádost a má prosba je —  jestliže jsem nalezla přízeň v králových očích+ a jestliže se králi opravdu zdá dobré vyhovět mé prosebné žádosti a jednat podle mé prosby —, ať král a Haman přijdou na hostinu, kterou pro ně uspořádám [zítra],* a zítra učiním podle králova slova.“+  Haman tudíž vyšel toho dne rozradostněn+ a s veselým srdcem; ale jakmile Haman viděl Mordekaie v králově bráně,+ a že nevstává+ a netřese se kvůli němu,+ Hamana okamžitě naplnil vztek proti Mordekaiovi.+ 10  Haman se však ovládal a vešel do svého domu. Potom poslal a nechal přivést své přátele* a svou manželku Zereš;+ 11  a Haman přistoupil k tomu, aby jim oznámil slávu svého bohatství a velký počet svých synů+ a všechno,+ čím ho král zvelebil, a jak ho vyvýšil nad knížata a královy sluhy.+ 12  A Haman přikročil k tomu, aby řekl: „A co víc, královna Ester neuvedla s králem na hostinu, kterou udělala, nikoho kromě mne,+ a zítra+ jsem k ní také s králem pozván. 13  Ale to všechno — nic z toho mě neuspokojuje,* dokud vidím toho Žida Mordekaie sedět v králově bráně.“ 14  Na to mu řekla jeho manželka Zereš a všichni jeho přátelé: „Ať udělají padesát loket* vysoký kůl.*+ Potom ráno+ řekni králi, že by na něm měli pověsit Mordekaie.+ Pak jdi s králem radostně na hostinu.“ Věc se tedy zdála Hamanovi dobrá,+ a přistoupil k tomu, aby dal ten kůl udělat.+

Poznámky

„Ať král s Hamanem přijde dnes.“ Patrně je to druhý akrostich tetragrammata JHWH v knize Ester. V heb. Ja·vóʼʹ Ham·meʹlekh Weha·manʹ Hai·jómʹ. Jsou známy tři starobylé heb. rkp., které zde uvádějí písmena Božího jména יהוה (JHWH) v podobě akrostichu majuskulovými písmeny takto: יוםה המןו מלךה בואי. Masora na to upozorňuje červenými písmeny. Viz 1:20 ppč.
„Zítra“, LXX; MVg vynechávají.
Nebo „ty, kdo ho milovali“.
„Ale to všechno — nic z toho mě neuspokojuje.“ Heb. wekhol-zeʼé·nenʹnU šo·welI. Písmeno U zde odpovídá W I odpovídá J. Patrně je to třetí akrostich tetragrammata יהוה (JHWH) v knize Ester. Jsou známy tři starobylé heb. rkp., které uvádějí heb. písmena Božího jména, יהוה, zde v obráceném pořadí, v podobě akrostichu majuskulovými písmeny takto: יל השו ואיננ הוכל־ז. Masora na to upozorňuje červenými písmeny. Viz v. 4 a 1:20 ppč.
Asi 22,3 m.
Dosl. „strom (dřevo)“. Heb. ʽec; řec. xyʹlon; lat. traʹbem. Srovnej 1Mo 40:19 ppč.