Zecharjáš 5:1–11

5  Potom jsem opět pozvedl oči a viděl; a pohleďme, letící svitek.+  Řekl mi tedy: „Co vidíš?“+ Na to jsem řekl: „Vidím letící svitek, jehož délka je dvacet loket a jehož šířka je deset loket.“  Potom mi řekl: „To je kletba, která vychází nad povrchem celé země,+ protože každý, kdo krade,+ podle něho z této strany, ušel trestu; a každý, kdo skládá přísahu,+ podle něho z oné strany,+ ušel trestu.  ‚Způsobil jsem, aby vyšla,‘ je výrok Jehovy vojsk, ‚a vstoupí do zlodějova domu a do domu toho, kdo falešně skládá přísahu v mém jménu;+ a ubytuje se uprostřed jeho domu a zahubí jej a jeho trámy a jeho kameny.‘“+  Pak anděl, který se mnou mluvil, vyšel a řekl mi: „Pozvedni oči, prosím, a viz, co to vychází.“  Řekl jsem tedy: „Co to je?“ Na to řekl: „To vychází míra efa.“* A přikročil k tomu, aby řekl: „To je jejich vzezření* na celé zemi.“*  A pohleďme, okrouhlé olověné víko bylo pozvednuto; a je tu nějaká žena sedící uprostřed efa.  Řekl tedy: „To je Ničemnost.“ A přistoupil k tomu, aby ji hodil [zpátky] doprostřed efa,+ načež na otvor hodil olověné závaží.  Potom jsem pozvedl oči a viděl, a hle, vycházely dvě ženy a v křídlech měly vítr.* A měly křídla podobná čapím křídlům. A pozvolna zvedly efa mezi zemi a nebesa. 10  Řekl jsem tedy andělovi, který se mnou mluvil: „Kam nesou to efa?“ 11  Na to mi řekl: „Aby pro ni vystavěli dům+ v zemi Šinar;*+ a bude pevně založen, a bude tam usazena na své patřičné místo.“

Poznámky

Asi 22 l.
Dosl. „oko“, MVg; LXX „nespravedlnost“, Sy „dluhy“.
Heb. ha·ʼaʹrec.
„A ... vítr.“ Heb. weruʹach; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tus. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
„Šinar“, M; lat. Senʹna·ar; LXX „Babylóna“; TSy „Bábelu“.