Micheáš 3:1–12

3  A přistoupil jsem k tomu, abych řekl: „Slyšte, prosím, hlavy Jákoba a velitelé izraelského domu.+ Není to vaše věc, abyste znali právo?+  Vy, kdo nenávidíte, co je dobré,+ a milujete špatnost,+ strháváte z lidí kůži a jejich organismus z jejich kostí;+  vy, kdo jste také snědli organismus mého lidu+ a svlékli z nich samotnou kůži a na kusy rozbili i jejich kosti a rozdrtili [je] na kusy jako to, co je v hrnci se širokým hrdlem, a jako maso uprostřed hrnce na vaření.+  V ten čas budou volat k Jehovovi o přispění, ale on jim neodpoví.+ A skryje před nimi v tom čase obličej,+ jelikož se ve svých jednáních dopouštěli špatnosti.+  Tak řekl Jehova proti prorokům, kteří působí, že můj lid bloudí,*+ kteří koušou svými zuby+ a kteří skutečně volají: ‚Mír!‘,+ kteří, když jim někdo nevloží [něco] do úst, také proti němu vskutku posvětí válku:+  ‚Proto budete mít noc,+ takže nebude vidění;+ a budete mít tmu, abyste neprovozovali věštění. A nad proroky jistě zapadne slunce a den se nad nimi zatmí.+  A vizionáři+ se budou muset stydět+ a věštci+ budou jistě zklamáni. A budou si muset přikrýt knír,+ všichni, vždyť od Boha* není žádná odpověď.‘“+  A naproti tomu jsem byl sám naplněn silou, Jehovovým duchem, a právem a mocí,+ abych Jákobovi pověděl o jeho vzbouření a Izraeli o jeho hříchu.+  Slyšte to, prosím, představení Jákobova domu a velitelé izraelského domu,+ kteří máte odpor k právu a kteří křivíte dokonce všechno, co je rovné;+ 10  stavíte Sion krveproléváním a Jeruzalém nespravedlností.+ 11  Jeho vlastní představení soudí pouze za úplatek+ a jeho vlastní kněží poučují jen za cenu+ a jeho vlastní proroci provozují věštění prostě za peníze;*+ přesto se stále opírají o Jehovu a říkají: „Není Jehova uprostřed nás?+ Žádné neštěstí na nás nepřijde.“+ 12  Proto kvůli vám bude Sion zorán jako pouhé pole a z Jeruzaléma se stanou pouhé hromady trosek+ a hora domu bude jako lesní výšiny.

Poznámky

Nebo „chybuje“.
„Boha.“ Heb. ʼElo·himʹ; lat. Deʹi.
Nebo „stříbro“.