Izajáš 61:1–11

61  Duch Svrchovaného Pána Jehovy je na mně,+ protože Jehova mě pomazal,+ abych pověděl dobrou zprávu mírným.+ Poslal mě, abych ovázal [lidi] se zlomeným srdcem,+ vyhlásil svobodu* zajatým+ a rozevření [očí] i vězňům;+  abych vyhlásil rok dobré vůle ze strany Jehovy+ a den pomsty ze strany našeho Boha;*+ abych utěšil všechny truchlící;+  abych určil těm, kdo truchlí nad Sionem, že jim bude dána pokrývka hlavy místo popela,+ olej jásání+ místo truchlení, přehoz chvály místo sklíčeného ducha;+ a budou nazváni velkými stromy spravedlnosti,+ Jehovovou sadbou,+ aby byl zkrášlen.+  A znovu vystavějí dlouhodobě zpustošená místa;+ vyzdvihnou i zpustlá místa z dřívějších časů+ a jistě obnoví zpustošená města, místa opuštěná po generaci za generací.+  „A cizí lidé budou opravdu stát a pást vaše stáda bravu+ a cizinci*+ budou vašimi rolníky a vašimi vinaři.+  A pokud jde o vás, vy budete nazváni Jehovovými kněžími;+ bude se o vás říkat, že jste služebníky*+ našeho Boha.*+ Budete jíst jmění národů+ a v jejich slávě budete o sobě mluvit povzneseně.+  Místo vaší hanby bude dvojnásobný díl,+ a místo pokoření budou radostně volat nad svým podílem.+ Proto ve své zemi vezmou do vlastnictví dokonce dvojnásobný díl.+ Bude jim patřit radování na neurčitý čas.+  Vždyť já, Jehova, miluji právo+ [a] nenávidím loupež spolu s nespravedlností.*+ A dám jim v opravdovosti jejich mzdu+ a uzavřu vůči nim smlouvu trvající na neurčito.+  A jejich potomstvo* bude opravdu známé i mezi národy+ a jejich potomci mezi lidmi. Všichni, kdo je uvidí, je poznají,+ že jsou potomstvo, kterému Jehova požehnal.“+ 10  Zcela jistě budu jásat v Jehovovi.+ Má duše bude mít radost v mém Bohu.+ Vždyť mi oblékl oděvy záchrany;+ zahalil mě pláštěm spravedlnosti, [pláštěm] bez rukávů,+ jako ženicha, který si po kněžsku nasazuje pokrývku hlavy,+ a jako nevěstu, která se krášlí svými ozdobnými věcmi.+ 11  Jako totiž země rodí svůj výhonek a jako zahrada nechává rašit to, co je v ní zaseto,+ podobně způsobí Svrchovaný Pán Jehova,* že vyraší spravedlnost+ a chvála před všemi národy.+

Poznámky

Nebo „propuštění [otroků]“.
„Ze strany našeho Boha.“ Heb. lEʼ·lo·héʹnu.
Dosl. „synové cizí (země)“.
„Služebníky.“ Heb. mešor·théʹ; řec. lei·tour·goiʹ; lat. mi·niʹstri.
„Našeho Boha.“ Heb. ʼElo·héʹnu.
„Spolu s nespravedlností“, na základě malé změny ve značení samohlásek v M, v souladu s LXX a pěti heb. rkp.; Sy „a nespravedlnost“; MVg „v celé zápalné oběti“.
Dosl. „semeno“.
„Svrchovaný Pán Jehova.“ Heb. ʼAdho·naiʹ Jehwihʹ; 1QIsaTSyVg „Jehova Bůh“; LXX „Jehova“. Viz dodatek 1E.