Izajáš 18:1–7

18  Ta země bzučícího hmyzu s křídly,* která je v kraji etiopských* řek!+  To je ta, která vysílá zplnomocněnce+ po moři a v papyrových plavidlech po povrchu vod [a říká]: „Jeďte, rychlí poslové, k národu vytáhlému a vydrhnutému,* k lidu, který všude vzbuzuje bázeň, národu šlachovité síly* a pošlapávání, jehož zemi odplavily řeky.“+  Všichni obyvatelé úrodné země*+ a vy, kdo přebýváte na zemi, uvidíte podívanou, právě jako když se vyzdvihuje signál* na horách,+ a uslyšíte zvuk, právě jako když se troubí na roh.*+  Tak mi totiž řekl Jehova: „Zůstanu nerozrušen a pohlédnu na své stanovené místo,+ jako oslnivý žár spolu se světlem,+ jako oblak rosy v žňovém žáru.+  Vždyť před žní, až květ dospěje k dokonalosti a z květenství se stane zrající hrozen, někdo také odstřihne větévky zahradnickými nůžkami a odstraní úponky, utne [je].+  Všechny spolu budou ponechány dravému ptáku z hor a pozemskému zvířeti.+ A dravý pták na tom jistě stráví léto, a dokonce každé pozemské zvíře na tom stráví čas žní.+  V tom čase přinese dar Jehovovi vojsk+ lid vytáhlý a vydrhnutý,+ ano lid, který všude vzbuzuje bázeň, národ šlachovité síly* a pošlapávání, jehož zemi odplavily řeky, k místu jména Jehovy vojsk, hoře Sionu.“+

Poznámky

Nebo „bzučení [hmyzích] křídel“.
„Etiopských“, LXXVg; MSy „kušských“.
Nebo „národu dlouhému a hladkému“, tj. k lidu vysokému a hladké tváře.
„Šlachovité síly“ nebo „pružnosti“, jestliže jsou dvě heb. slova čtena jako jedno slovo dvouslabičné (קַוְקָו [qaw·qawʹ]), například v 1QIsa; M „měřícího provazce měřícího provazce“.
Viz 13:11, ppč. „zemi“.
„Signál.“ Heb. nes.
Nebo „šofar“.
Viz v. 2, ppč. „síly“.