Hebrejcům 1:1–14

1  Bůh, který dávno mluvil k našim praotcům při mnoha příležitostech+ a mnoha způsoby prostřednictvím proroků,+  mluvil k nám na konci těchto dnů+ prostřednictvím Syna,+ kterého ustanovil dědicem všeho+ a skrze něhož učinil+ systémy věcí.*  On je odleskem* [jeho] slávy+ a přesným znázorněním samotné jeho bytosti*+ a udržuje všechny věci slovem své moci;+ a když způsobil očištění za naše hříchy,+ posadil se po pravici+ Majestátu* ve výšinách.+  Tak se stal lepším než andělé+ do té míry, že zdědil jméno+ znamenitější než jejich.  Kterému z andělů například kdy řekl: „Ty jsi můj syn; já, já jsem se dnes stal tvým otcem“?+ A opět: „Sám se stanu jeho otcem a on sám se stane mým synem“?+  Když však opět přivádí svého Prvorozeného+ na obydlenou zemi, říká: „Ať mu vzdají poctu* všichni Boží andělé.“+  O andělech také říká: „A činí své anděly duchy a své veřejné sluhy* plamenem ohně.“+  Ale o Synovi: „Bůh je po celou věčnost tvým trůnem+ a žezlo tvého* království+ je žezlo přímosti.*+  Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl jsi nezákonnost. Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal+ olejem jásání víc než tvé společníky.“+ 10  A: „Pane, ty jsi na počátku položil základy země, a nebesa jsou díla tvých rukou.+ 11  Ony zaniknou,* ty však máš zůstat neustále; a ony celé zestárnou právě jako svrchní oděv,+ 12  a svineš je právě jako plášť,+ jako svrchní oděv;* a budou změněny, ale ty jsi stejný a tvá léta nikdy neuběhnou.“+ 13  O kterém z andělů však kdy řekl: „Posaď se po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnož tvým nohám“?+ 14  Cožpak nejsou všichni duchové+ k veřejné službě,+ vyslaní, aby sloužili těm, kdo zdědí+ záchranu?

Poznámky

Nebo „pořádky věcí“. Řec. tous ai·oʹnas; lat. saeʹcu·la; J22(heb.) ha·ʽó·la·mimʹ.
Dosl. „vyzářením“.
Nebo „obrazem vtištěným jeho podstatou“.
Dosl. „Velikosti“. Řec. tes Me·ga·lo·syʹnes; lat. Ma·ie·staʹtis; J17,18,22(heb.) hag·Gedhul·lahʹ.
Nebo „Ať ... uctívají“. Řec. pro·sky·ne·saʹto·san; lat. a·doʹrent. Viz 2Kr 2:15 a ppč.
Dosl. „veřejné dělníky“. Řec. lei·tour·gousʹ.
„Tvého“, ADItVgSyh‚p Ža 45:6; P46אB „jeho“.
Dosl. „holí přímosti“.
Dosl. „se samy zničí“.
„Jako svrchní oděv“, P46אAB; VgSyp a TR vynechávají.