Efezanům 2:1–22

2  Navíc [jste to] vy, které [Bůh oživil], ač jste byli mrtví ve svých přečinech a hříších,+  v nichž jste kdysi chodili podle systému+ věcí* tohoto světa,* podle panovníka+ autority vzduchu, ducha,+ který nyní působí v synech neposlušnosti.+  Ano, mezi nimi jsme se všichni kdysi chovali v souladu s touhami svého těla+ a činili jsme to, co chtělo tělo+ a myšlenky, a byli jsme přirozeně dětmi zloby+ stejně jako ostatní.  Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství,+ pro svou velkou lásku, kterou nás miloval,+  oživil nás spolu s KRISTEM, i když jsme byli mrtví v přečinech+ — byli jste zachráněni nezaslouženou laskavostí —,+  a společně nás vzbudil+ a společně nás posadil v nebeských místech+ ve spojení s Kristem Ježíšem,  aby se v budoucích+ systémech věcí* projevilo vše převyšující bohatství+ jeho nezasloužené laskavosti v jeho milostivosti k nám ve spojení+ s Kristem Ježíšem.  Byli jste vskutku zachráněni touto nezaslouženou laskavostí prostřednictvím víry;+ a není to díky vám,+ je to Boží dar.+  Ne, není to díky skutkům,+ aby žádný člověk neměl důvod k chlubení.+ 10  Jsme totiž plodem jeho práce+ a byli jsme stvořeni+ ve spojení+ s Kristem Ježíšem pro dobré skutky,+ které Bůh předem+ připravil, abychom v nich chodili. 11  Proto mějte neustále na mysli, že jste dříve byli podle těla lidmi z národů+ — byli jste nazýváni „neobřízka“ tím, co se nazývá „obřízka“, udělaná rukama na těle+ —, 12  že jste byli právě v té době bez Krista,+ odcizeni+ izraelskému státu a cizími lidmi vůči smlouvám o slibu,+ a neměli jste žádnou naději+ a byli jste bez Boha ve světě.*+ 13  Ale nyní ve spojení s Kristem Ježíšem jste se vy, kdo jste kdysi byli vzdáleni, přiblížili KRISTOVOU krví.+ 14  On je totiž náš pokoj,+ on, který učinil ze dvou stran*+ jednu+ a zničil mezistěnu,*+ jež je oddělovala.+ 15  Svým tělem+ zrušil nepřátelství,+ Zákon přikázání, který se skládal z výnosů,+ aby dvojí lid+ stvořil ve spojení se sebou v jednoho nového člověka+ a uzavřel mír 16  a aby plně smířil+ obojí lid v jedno tělo+ Bohu prostřednictvím mučednického kůlu,+ protože skrze sebe* usmrtil nepřátelství.+ 17  A přišel a oznámil dobrou zprávu o pokoji+ vám, vzdáleným, a pokoj těm blízkým,+ 18  protože skrze něho my, obojí lid,+ máme přístup+ k Otci jedním duchem.*+ 19  Jistě tedy již nejste cizími lidmi+ a cizími usedlíky,+ ale jste spoluobčané+ svatých+ a členové Boží domácnosti+ 20  a byli jste vybudováni na základě*+ apoštolů+ a proroků,+ přičemž Kristus Ježíš je sám základním úhelným kamenem.+ 21  Ve spojení s ním roste celá harmonicky spojená* stavba+ ve svatý chrám* pro Jehovu.*+ 22  Ve spojení s ním+ jste také vy dohromady budováni v místo, které Bůh obývá duchem.+

Poznámky

Nebo „pořádku věcí“. Řec. ai·oʹna; lat. saeʹcu·lum; J17(heb.) dór, „období; věk; generace“; J18(heb.) kemin·haghʹ, „podle zvyku“.
„Světa.“ Řec. koʹsmou; J17,18,22(heb.) ha·ʽó·lamʹ, „světa“, s určitým členem.
Nebo „pořádcích věcí“. Řec. ai·oʹsin; lat. saeʹcu·lis.
„Ve světě.“ Řec. en toi koʹsmoi; J17,22(heb.) ba·ʽó·lamʹ.
Nebo „věcí“.
Dosl. „prostřední zeď“. Narážka na zeď (nebo mřížovou ohradu), která byla v areálu chrámu a která neposvěceným pohanským ctitelům bránila ve vstupu na vnitřní nádvoří, kam směli vcházet pouze posvěcení židovští ctitelé. Podle Mišny (v překladu Danbyho, 1950, s. 592) se této ohradě říkalo „soreg“. Má se za to, že tato zeď byla vysoká 1,3 m. Viz dodatek 9F; viz také it-1, heslo „Chrám“, podnadpis „Nádvoří pohanů“.
Nebo „to“.
Nebo „v jednom duchu“.
„Základě.“ Řec. the·me·liʹoi, 3. p., j. č.; lat. fun·da·menʹtum.
Dosl. „spojená dohromady“.
Nebo „Boží obydlí (příbytek)“. Řec. na·onʹ; lat. temʹplum; J22(heb.) hé·khalʹ, „palác; chrám“.
Viz dodatek 1D.