4. Mojžíšova 13:1–33

13  Jehova nyní mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Vyšli muže, aby pro tebe vyzvídali v zemi Kanaán, kterou dávám izraelským synům.+ Vyšlete jednoho muže za každý kmen jeho otců, každý [ať je] náčelníkem+ mezi nimi.“  Mojžíš je tedy na Jehovovo nařízení vyslal z pustiny Paran.+ Všichni ti muži byli hlavami izraelských synů.  A to jsou jejich jména: z kmene Ruben Šammua, syn Zakkurův;  z kmene Simeon Šafat, syn Choriho;  z kmene Juda Kaleb,+ syn Jefunneho;  z kmene Isachar Jigal, syn Josefův;  z kmene Efrajim Hošea,*+ syn Nunův;  z kmene Benjamín Palti, syn Rafuův; 10  z kmene Zebulon Gaddiel, syn Sodiho; 11  z kmene Josef+ za kmen Manasse+ Gaddi, syn Susiho; 12  z kmene Dan Ammiel, syn Gemalliho; 13  z kmene Ašer Setur, syn Michaelův; 14  z kmene Naftali Nachbi, syn Vofsiho; 15  z kmene Gad Geuel, syn Makiho. 16  To jsou jména mužů, které Mojžíš poslal vyzvídat v zemi. A Mojžíš dále nazýval Hošeu, syna Nunova, Jehošuou.*+ 17  Když je Mojžíš posílal vyzvídat v zemi Kanaán, přistoupil k tomu, aby jim řekl: „Vyjděte tedy do Negebu,*+ a vyjdete do hornatého kraje.+ 18  A uvidíte, jaká je země+ a lid, který na ní bydlí, zda jsou silní nebo slabí, zda je jich málo nebo mnoho; 19  a jaká je země, v níž bydlí, zda je dobrá nebo špatná, a jaká jsou města, ve kterých bydlí, zda v tábořištích nebo v opevněních; 20  a jaká je země, zda tučná nebo hubená,+ zda jsou v ní stromy nebo ne. A projevíte se jako odvážní+ a vezmete trochu ovoce země.“ Dny byly nyní dny prvních zralých plodů z hroznů.+ 21  Vyšli tedy a vyzvídali v zemi od pustiny Cin+ po Rechob,+ ke vstupu do Chamatu.+ 22  Když vyšli do Negebu,+ pak přišli k Hebronu.+ A tam byli Achiman, Šešai a Talmai,+ narození z Anaka.*+ Hebron+ byl mimochodem vystavěn sedm let před egyptským Coanem.+ 23  Když přišli k říčnímu údolí Eškol,+ tu přistoupili k tomu, aby odtud uřízli odnož s jedním vinným hroznem.+ A nesli ji na tyči dva z mužů, a také trochu granátových jablek+ a trochu fíků. 24  Nazvali* to místo říčním údolím Eškol*+ kvůli hroznu, který odtud izraelští synové uřízli. 25  Posléze se na konci čtyřiceti dnů+ vrátili z vyzvídání v zemi. 26  Kráčeli tedy a přišli k Mojžíšovi a Áronovi a celému shromáždění izraelských synů v pustině Paran u Kadeše.+ A přinesli jim a celému shromáždění zpět slovo a ukázali jim ovoce země. 27  A přikročili k tomu, aby mu podali zprávu a řekli: „Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás vyslal, a vskutku oplývá mlékem a medem,+ a toto je její ovoce.+ 28  Nicméně je skutečností, že lid, který v té zemi bydlí, je silný, a opevněná města jsou velmi velká;+ a také jsme tam viděli ty narozené z Anaka.+ 29  V zemi Negeb+ bydlí Amalekité,+ a Chetité a Jebusejci+ a Amorejci+ bydlí v hornatém kraji, a Kananejci+ bydlí u moře a po straně Jordánu.“ 30  Potom se Kaleb+ pokusil utišit lid vůči Mojžíšovi a přikročil k tomu, aby řekl: „Okamžitě vyjděme a zcela jistě ji vezmeme do vlastnictví, protože nad ní určitě můžeme získat převahu.“+ 31  Ale muži, kteří vyšli s ním, řekli: „Nejsme schopni vyjít proti tomu lidu, protože jsou silnější než my.“+ 32  A dál vydávali izraelským synům špatnou zprávu+ o zemi, v níž vyzvídali, a říkali: „Země, kterou jsme prošli, abychom v ní vyzvídali, je země, která požírá své obyvatele; a všechen lid, který jsme uprostřed ní viděli, jsou muži mimořádné velikosti.+ 33  A viděli jsme tam Nefilim, syny Anaka,+ kteří jsou z Nefilim, takže jsme se stali ve svých vlastních očích podobnými lučním kobylkám, a takovými jsme se stali [i] v jejich očích.“+

Poznámky

Znamená „záchrana; osvobození“. Heb. Hó·šeʹaʽ; Sam „Jehošua“.
Znamená „Jehova je záchrana“. Heb. Jehó·šuʹaʽ; řec. Ἰησοῦν (I·e·sounʹ, ‚Jesus‘, v řec. 4. p.).
Nebo „na jih“, tj. do jižní části Zaslíbené země.
Nebo „obra“. Heb. ha·ʽanaqʹ, s určitým členem jako ve v. 28. „Anak“ znamená „dlouhokrký“, tedy vysoké postavy.
„Nazvali“, SamTJLXXSy; M „Nazval“ nebo „[Někdo] nazval“.
Znamená „hrozen [vína]“.