2. Paralipomenon 19:1–11

19  Potom se judský král Jehošafat v pokoji vrátil do svého vlastního domu v Jeruzalémě.+  Nyní před něho předstoupil vizionář+ Jehu,+ syn Chananiho,+ a řekl králi Jehošafatovi: „Má se poskytovat pomoc ničemným+ a měl bys mít lásku k těm, kdo nenávidí Jehovu?+ A proto je proti tobě rozhořčení+ od Jehovovy osoby.  Nicméně se u tebe nalezly dobré+ věci, protože jsi vyklidil ze země posvátné kůly+ a připravil jsi své srdce, aby pátralo po [pravém] Bohu.“+  A Jehošafat dále bydlel v Jeruzalémě; a začal opět vycházet mezi lid od Beer-šeby+ po hornatý kraj Efrajima,+ aby je přivedl zpátky k Jehovovi, BOHU jejich praotců.+  A přistoupil k tomu, aby rozmístil soudce po celé zemi, ve všech judských opevněných městech, město vedle města.+  A přikročil k tomu, aby soudcům řekl: „Vizte, co děláte,+ protože nesoudíte pro člověka, ale pro Jehovu;+ a v záležitosti soudu je s vámi.+  A nyní ať na vás spočine děs+ před Jehovou.+ Buďte opatrní a jednejte,+ neboť u Jehovy, našeho Boha, není žádná nespravedlnost+ ani stranickost+ ani braní úplatku.“+  A v Jeruzalémě také Jehošafat rozmístil některé z Levitů+ a kněží+ a některé z hlav otcovských domů+ Izraele pro Jehovův soud+ a pro právní pře+ obyvatel Jeruzaléma.*  Dále, uložil jim příkaz a řekl: „Tak byste měli činit v bázni+ před Jehovou s věrností a s úplným srdcem. 10  Pokud jde o každou právní při, jež k vám přijde od vašich bratrů, kteří bydlí ve svých městech, a týká se prolití krve,*+ týká se zákona+ a přikázání+ a předpisů+ a soudcovských rozhodnutí,+ budete je varovat, aby nejednali nesprávně proti Jehovovi a aby nemuselo vzniknout rozhořčení+ proti vám a proti vašim bratrům. Tak byste měli činit, abyste si nepřivodili vinu. 11  A zde je Amarjáš, přední kněz* nad vámi pro každou Jehovovu záležitost;+ a Zebadjáš, syn Išmaelův, vůdce judského domu pro každou královu záležitost; a jako úředníci jsou vám k dispozici Levité. Buďte silní+ a jednejte a ať se Jehova+ prokáže být s tím, co je dobré.“+

Poznámky

„Právní pře obyvatel Jeruzaléma“, na základě opravy v M a v souladu s LXXVg; M „právní při. Pak se vrátili do Jeruzaléma“.
Dosl. „mezi krví a krví“. Srovnej 5Mo 17:8.
„Přední kněz.“ Lat. sa·cerʹdos et ponʹti·fex.