2. Mojžíšova 37:1–29

37  Becalel+ nyní udělal Truhlu+ z akáciového dřeva. Dva a půl lokte byla její délka a loket a půl její šířka a loket a půl její výška.+  Pak ji uvnitř a vně potáhl ryzím zlatem a kolem dokola pro ni udělal zlatou obrubu.+  Potom pro ni odlil čtyři zlaté kruhy nad její čtyři nohy, dva kruhy na její jedné straně a dva kruhy na její druhé straně.+  Nato udělal z akáciového dřeva tyče a potáhl je zlatem.+  Pak provlékl tyče kruhy po stranách Truhly k nošení Truhly.+  A přikročil k tomu, aby udělal víko*+ z ryzího zlata. Dva a půl lokte byla jeho délka a loket a půl jeho šířka.+  Mimoto udělal dva zlaté cherubíny. Vytepal je na obou koncích víka.+  Jeden cherubín byl na konci tam a druhý cherubín na konci tady. Udělal cherubíny na víku na obou jeho koncích.+  A byli to cherubíni rozprostírající dvě křídla vzhůru, stínící svými křídly víko,+ a jejich obličeje byly jeden k druhému. Obličeje cherubínů se prokázaly být směrem k víku.+ 10  A přistoupil k tomu, aby udělal stůl z akáciového dřeva.+ Dva lokte byla jeho délka a loket jeho šířka a loket a půl jeho výška.+ 11  Potáhl jej potom ryzím zlatem a udělal pro něj kolem dokola zlatou obrubu.+ 12  Nato pro něj udělal kolem dokola lištu na šířku dlaně a pro jeho lištu udělal zlatou obrubu kolem dokola.+ 13  Mimoto pro něj odlil čtyři zlaté kruhy a dal kruhy na čtyři rohy, které byly pro čtyři nohy.+ 14  Kruhy se prokázaly být blízko u lišty jako opěry pro tyče k nošení stolu.+ 15  Pak udělal z akáciového dřeva tyče k nošení stolu a potáhl je zlatem.+ 16  Udělal potom z ryzího zlata náčiní, které je na stole, jeho mísy a jeho poháry a jeho misky a jeho konvice, jimiž se budou vylévat [úlitby].*+ 17  Pak udělal z ryzího zlata svícen.+ Svícen vytepal. Vyčnívaly z něho jeho strany a jeho ramena, jeho kalíšky, jeho knoflíky a jeho květy.+ 18  A z jeho stran vybíhalo šest ramen, tři ramena svícnu z jeho jedné strany a tři ramena svícnu z jeho druhé strany.+ 19  Tři kalíšky tvarované jako mandloňové květy byly na jedné řadě ramen, střídavě s knoflíky a květy; a tři kalíšky tvarované jako mandloňové květy byly na druhé řadě ramen střídavě s knoflíky a květy. Tak to bylo s šesti rameny vybíhajícími ze svícnu.+ 20  A na svícnu byly čtyři kalíšky tvarované jako mandloňové květy střídavě s jeho knoflíky a jeho květy.+ 21  A knoflík pod dvěma rameny z něho vyčníval, a knoflík pod dvěma jinými rameny z něho vyčníval, a knoflík pod dvěma dalšími rameny z něho vyčníval, pro šest ramen vybíhajících ze svícnu.+ 22  Jejich knoflíky a jejich ramena z něho vyčnívaly. To vše byl jeden kus tepané práce, z ryzího zlata.+ 23  Potom udělal z ryzího zlata jeho sedm lamp a jeho zhasínadla a jeho nádoby na oheň.+ 24  Udělal jej a všechno jeho náčiní z talentu ryzího zlata. 25  A nyní udělal z akáciového dřeva+ oltář pro kadidlo.+ Loket* byla jeho délka a loket jeho šířka, byl čtvercový, a dva lokte byla jeho výška. Jeho rohy z něho vyčnívaly.+ 26  Pak jej potáhl ryzím zlatem, jeho vrchní část a jeho strany kolem dokola a jeho rohy, a udělal k němu kolem dokola zlatou obrubu.+ 27  A udělal pro něj dva zlaté kruhy pod jeho obrubou na jeho dvou stranách, na jeho dvou protilehlých stranách, jako opěry pro tyče, na nichž se bude nosit.+ 28  Potom udělal z akáciového dřeva tyče a potáhl je zlatem.+ 29  Navíc udělal svatý olej pomazání+ a čisté, vonné kadidlo,+ práci výrobce mastí.

Poznámky

Nebo „slitovnici“, LXXVg(lat. pro·pi·ti·a·toʹri·um); heb. kap·poʹreth. Viz 25:17 ppč.
Dosl. „jimiž se to bude vylévat“.
Asi 44,5 cm.