1. Petra 4:1–19

4  Poněvadž tedy Kristus trpěl v těle,+ vy se rovněž vyzbrojte stejným smýšlením;*+ protože ten, kdo trpěl v těle, upustil od hříchů,+  aby po zbytek [svého] času v těle+ již nežil pro lidské touhy, ale pro Boží vůli.+  Vždyť čas,+ který uplynul, už vám stačil, abyste vykonávali vůli národů,+ když jste chodili ve skutcích nevázaného chování,*+ v chtíčích, nadměrném [pití] vína,+ hýření, pitkách a nezákonných modlářstvích.+  Protože s nimi tím směrem dále neběžíte ke stejnému hlubokému bahnu prostopášnosti,+ jsou zmateni a stále o vás mluví utrhačně.+  Tito lidé se však budou zodpovídat tomu,+ který je připraven soudit živé a mrtvé.+  Proto vskutku byla dobrá zpráva oznámena také mrtvým,+ aby byli, pokud jde o tělo, souzeni z lidského+ stanoviska, ale pokud jde o ducha,+ aby žili z Božího stanoviska.  Ale konec* všech věcí se přiblížil.+ Buďte proto zdravé mysli+ a buďte bdělí* vzhledem k modlitbám.+  Především mějte jeden k druhému vřelou* lásku,+ protože láska přikrývá množství hříchů.+  Buďte jeden ke druhému pohostinní bez reptání.+ 10  Úměrně k tomu, jak každý z vás obdržel dar, používejte jej tak, že jeden druhému sloužíte jako znamenití správci* Boží nezasloužené laskavosti vyjádřené různými způsoby.+ 11  Jestliže někdo mluví, [ať mluví,] jako by to byla posvátná Boží prohlášení;+ jestliže někdo slouží,+ [ať slouží] jako závislý na síle, kterou opatřuje Bůh,+ tak, aby byl ve všem oslavován+ Bůh prostřednictvím Ježíše Krista. Jeho je sláva+ i moc po celou věčnost. Amen. 12  Milovaní, nebuďte zmateni požárem mezi vámi, který se vám děje jako zkouška,+ jako by vás postihlo něco podivného. 13  Naopak, dál se radujte,+ pokud jste podílníky na KRISTOVÝCH utrpeních,+ abyste se radovali a překypovali radostí také při zjevení*+ jeho slávy. 14  Jestliže jste haněni pro Kristovo jméno,+ jste šťastni,+ protože na vás spočívá [duch] slávy, ano Boží duch.+ 15  Ať však nikdo z vás netrpí+ jako vrah nebo zloděj nebo zločinec nebo jako ten, kdo se plete do záležitostí jiných lidí.+ 16  [Trpí-li+] však jako křesťan,* ať se nestydí,+ ale ať dále oslavuje Boha v tomto jménu. 17  Je totiž ustanovený čas, aby soud začal od Božího domu.+ Jestliže začíná nejprve od nás,+ jaký bude konec těch, kdo nejsou poslušni Boží dobré zprávy?+ 18  „A jestliže je spravedlivý s obtížemi zachraňován,+ kde se ukáže bezbožník a hříšník?“+ 19  Tedy ať také ti, kdo trpí v souladu s Boží vůlí, nadále svěřují své duše věrnému Stvořiteli, zatímco činí dobro.*+

Poznámky

Dosl. „myšlenkovým sklonem“.
„Skutcích nevázaného chování.“ Řec. a·sel·geiʹais; J17,18,22(heb.) zim·mahʹ. Viz Ga 5:19, ppč. „chování“. Srovnej 3Mo 18:17 ppč.
Nebo „úplný konec“. Řec. teʹlos.
Dosl. „buďte střízliví“.
Dosl. „roztahující se“.
Nebo „hospodáři domu“. Dosl. „správci domu“. Řec. oi·ko·noʹmoi; lat. di·spen·sa·toʹres; J22(heb.) kesó·khenimʹ, „jako správci“.
Dosl. „odkrytí; odhalení“. Řec. a·po·ka·lyʹpsei.
„Jako křesťan.“ Řec. hos Chri·sti·a·nosʹ; lat. ut Chri·sti·aʹnus; J22(heb.) kiM·ši·chiʹ, „jako stoupenec Mesiáše“.
Nebo „věrnému Stvořiteli v činění dobra“.