1. Paralipomenon 20:1–8

20  A stalo se napřesrok,+ v čase, kdy králové vyrážejí,+ že Joab přistoupil k tomu, aby vyvedl bojovou sílu vojska+ a obrátil zemi synů Ammona v trosky a aby přišel a oblehl Rabbu,+ zatímco David bydlel v Jeruzalémě; a Joab přikročil k tomu, aby Rabbu udeřil+ a svrhl ji.  Ale David sňal Malkamovi* z hlavy+ korunu a zjistil, že váží talent* zlata, a byly v ní drahokamy;* a spočinula na Davidově hlavě. A kořisti z města, kterou vynesl, bylo velmi mnoho.+  A lidi, kteří byli v něm, vyvedl a zaměstnal+ je řezáním kamenů a u ostrých železných nástrojů a u seker;*+ a David přistoupil k tomu, aby to tak udělal všem městům synů Ammona. Nakonec se David a všechen lid vrátili do Jeruzaléma.  A poté se stalo, že propukla válka s Filištíny+ u Gezeru.+ Tehdy Chušatita Sibbekai+ srazil Sippaie* z těch, kdo se narodili z Refaim,*+ takže byli podmaněni.  A opět nastala válka s Filištíny; a Elchanan,+ syn Jairův, srazil Lachmiho, bratra Gaťana Goliata,*+ jehož násada kopí byla jako vratidlo těch, kdo pracují na stavu.+  A opět nastala válka v Gatu,+ když tam byl muž mimořádné velikosti,+ jehož prstů na rukou a na nohou bylo po šesti, čtyřiadvacet,+ a také on se narodil Refaim.*+  A stále popichoval+ Izrael. Konečně ho srazil Jonatan,* syn Davidova bratra Šimey.+  To byli ti, kdo se narodili Refaim+ v Gatu;+ a padli+ rukou Davidovou a rukou jeho sluhů.

Poznámky

„Molcholovi, jejich králi“, LXX; Vg „Melchomovi“. Viz 2Sa 12:30, ppč. „Malkamovi“.
Viz dodatek 8A.
Nebo „byl v ní drahokam“.
„U seker“ na základě malé opravy v souladu s 2Sa 12:31; M „u kamenných pil“.
„Safa“ v 2Sa 21:18.
„Refaim.“ BHK(heb.) ha·Refa·ʼimʹ; Vg „Raphaim“; LXX „obrů“.
Nebo „Goliata z Gatu“.
Dosl. „Rafovi“. Heb. leha·Ra·faʼʹ. Otcovým jménem zde je zastoupen celý rod obrů.
Dosl. „Jehonatan“.