1. Mojžíšova 7:1–24

7  Potom Jehova řekl Noemovi: „Vejdi ty a tvá celá domácnost+ do archy, protože jsi to ty, jehož jsem viděl, že je přede mnou spravedlivý v této generaci.+  Od každého čistého zvířete si vezmeš po sedmi,* samce a jeho samici;*+ a od každého zvířete, které není čisté, jen dva, samce a jeho samici;  také z nebeských létajících tvorů po sedmi, samce a samici,+ aby zachovali naživu potomstvo* na povrchu celé země.+  Již za pouhých sedm dnů totiž způsobím, aby pršelo+ na zemi čtyřicet dnů a čtyřicet nocí;+ a všechno existující, co jsem udělal, setřu z povrchu zemské půdy.“+  A Noe přistoupil k tomu, aby učinil podle všeho, co mu Jehova přikázal.  A Noemovi bylo šest set let, když nastala potopa* vod na zemi.+  Tak Noe a jeho synové a jeho manželka a manželky jeho synů s ním vešli do archy před vodami potopy.*+  Od každého čistého zvířete a od každého zvířete, které není čisté, a od létajících tvorů a všeho, co se pohybuje na zemské půdě,+  vešli po dvou k Noemovi do archy, samec a samice, právě jak Bůh* přikázal Noemovi. 10  A o sedm dnů později to dopadlo tak, že vody potopy* přišly na zemi. 11  V šestistém roce Noemova života, ve druhém měsíci,* sedmnáctého dne měsíce, v ten den byla proražena všechna zřídla ohromné vodní hlubiny* a nebeské propusti* byly otevřeny.+ 12  A lilo na zemi čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.+ 13  Právě toho dne vešel Noe do archy a Sem a Cham a Jafet, Noemovi synové,+ a Noemova manželka a tři manželky jeho synů s ním;+ 14  oni a každé divoké zvíře podle svého druhu,+ a každé domácí zvíře podle svého druhu, a každý pohybující se živočich, který se pohybuje na zemi, podle svého druhu,+ a každý létající tvor podle svého druhu,+ každý pták, každý okřídlený tvor.+ 15  A přicházeli k Noemovi do archy, dvojice po dvojici, z každého druhu těla, v němž je životní síla činná.*+ 16  A ti, kteří přicházeli, samec a samice z každého druhu těla, vešli, právě jak mu Bůh přikázal. Nato Jehova za ním zavřel dveře.+ 17  A potopa* na zemi pokračovala čtyřicet dnů a vod přibývalo a začaly nést archu a ta plula vysoko nad zemí. 18  A vody [vše] zaplavovaly a velmi [jich] na zemi přibývalo, ale archa se držela na povrchu vod.+ 19  A vody tak velmi zaplavily zemi, že všechny vysoké hory, které byly pod celými nebesy, byly překryty.+ 20  Vody je zaplavily až o patnáct loket a hory byly překryty.+ 21  Tak vydechlo naposled všechno tělo, které se pohybovalo po zemi,+ z létajících tvorů a z domácích zvířat a z divokých zvířat a ze všeho hemžení, které se hemžilo na zemi, a celé lidstvo.+ 22  Zemřelo všechno, v jehož chřípí byl dech životní síly činný,* totiž všechno, co bylo na suché zemské půdě.+ 23  Tak setřel všechno existující, co bylo na povrchu zemské půdy, od člověka po zvíře, pohybujícího se živočicha a nebeského létajícího tvora, a byli setřeni ze země;+ a přežil pouze Noe a ti, kdo s ním byli v arše.+ 24  A vody zaplavovaly zemi po sto padesát dnů.

Poznámky

Dosl. „sedm sedm“.
Dosl. „muže a jeho manželku“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „nebeský oceán“. Viz v. 17 ppč.; 6:17, ppč. ‚potopa‘; Ža 29:10 ppč.
Viz v. 6 ppč.
„Bůh“, MLXXSy; SamTJ‚OVgmss „Jehova“. V tomto případě rkp. Vg podporují použití Božího jména. Viz BHK a BHS ppč. k 1Mo 7:9; dodatek 1A.
Viz v. 6 ppč.
„Druhém měsíci.“ Po exodu z Egypta, když Jehova dal Izraelitům náboženský kalendář, stal se tento měsíc osmým měsícem známým jako bul; odpovídal druhé polovině října a první polovině listopadu. Viz dodatek 8B.
„Vodní hlubiny.“ Nebo „vzdouvajících se vod; vodní klenby“. Heb. tehómʹ; LXXVg „propasti“. Viz 1:2, ppč. ‚hlubina‘. Podle v. 1:7 to musely být ‚vody, které měly být nad prostorem‘. Srovnej 6:17, ppč. ‚potopa‘.
Dosl. „okna“. LXX „vodopády“.
Viz 6:17, ppč. „činná“.
Nebo „nebeský oceán“. Viz 6:17, ppč. ‚potopa‘.
Dosl. „v čem [byl] dech činné síly (ducha) života“.