1. Mojžíšova 5:1–32

5  To je kniha Adamových dějin.* V den, kdy Bůh stvořil Adama, udělal ho k Boží podobě.+  Stvořil je [jako] muže a ženu.+ Nato jim požehnal a nazval je Člověk*+ v den, kdy byli stvořeni.+  A Adam žil sto třicet let. Pak se stal otcem syna ke své podobě, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set.+  A Adamových dnů potom, co se stal otcem Seta, bylo osm set let. Mezitím se stal otcem synů a dcer.+  Tak všechny Adamovy dny, po které žil, dosáhly* devíti set třiceti let, a zemřel.+  A Set žil sto pět let. Pak se stal otcem Enoše.+  A potom, co se Set stal otcem Enoše, žil ještě osm set sedm let. Mezitím se stal otcem synů a dcer.  Tak všechny Setovy dny dosáhly devíti set dvanácti let, a zemřel.  A Enoš žil devadesát let. Pak se stal otcem Kenana.+ 10  A potom, co se Enoš stal otcem Kenana, žil ještě osm set patnáct let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 11  Tak všechny Enošovy dny dosáhly devíti set pěti let, a zemřel. 12  A Kenan žil sedmdesát let. Pak se stal otcem Mahalalela.+ 13  A potom, co se Kenan stal otcem Mahalalela, žil ještě osm set čtyřicet let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 14  Tak všechny Kenanovy dny dosáhly devíti set deseti let, a zemřel. 15  A Mahalalel žil šedesát pět let. Pak se stal otcem Jareda.+ 16  A potom, co se Mahalalel stal otcem Jareda, žil ještě osm set třicet let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 17  Tak všechny Mahalalelovy dny dosáhly osmi set devadesáti pěti let, a zemřel. 18  A Jared žil sto šedesát dvě léta. Pak se stal otcem Enocha.*+ 19  A potom, co se Jared stal otcem Enocha, žil ještě osm set let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 20  Tak všechny Jaredovy dny dosáhly devíti set šedesáti dvou let, a zemřel. 21  A Enoch žil šedesát pět let. Pak se stal otcem Metuzaléma.+ 22  A potom, co se stal otcem Metuzaléma, Enoch dále chodil s* [pravým] Bohem* tři sta let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 23  Tak všechny Enochovy dny dosáhly tří set šedesáti pěti let. 24  A Enoch stále chodil+ s [pravým] Bohem.+ Pak již nebyl, neboť Bůh* ho vzal.*+ 25  A Metuzalém žil sto osmdesát sedm let. Pak se stal otcem Lameka.+ 26  A potom, co se Metuzalém stal otcem Lameka, žil ještě sedm set osmdesát dvě léta. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 27  Tak všechny Metuzalémovy dny dosáhly devíti set šedesáti devíti let, a zemřel. 28  A Lamek žil sto osmdesát dvě léta. Pak se stal otcem syna. 29  A přistoupil k tomu, aby mu dal jméno Noe*+ a řekl: „Ten nám přinese útěchu od naší práce a od útrap našich rukou, jež pocházejí ze zemské půdy, kterou Jehova proklel.“+ 30  A potom, co se Lamek stal otcem Noema, žil ještě pět set devadesát pět let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 31  Tak všechny Lamekovy dny dosáhly sedmi set sedmdesáti sedmi let, a zemřel. 32  A Noe dosáhl věku pěti set let. Potom se Noe stal otcem Sema,+ Chama+ a Jafeta.+

Poznámky

Nebo „historických původů“. Viz 2:4 a Mt 1:1, ppč. ‚dějiny‘.
Nebo „Adam“; nebo „Lidstvo“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „byly“.
Znamená „vychovaný; zasvěcený“. Heb. Chanókhʹ.
„Enoch se velmi líbil“, LXX. Srovnej Heb 11:5.
„[Pravým] Bohem“. Heb. ha·ʼElo·himʹ, první případ, kdy před slovem ʼElo·himʹ, „Bohem“, je uveden určitý člen ha, a spojení se proto překládá výrazem ‚[pravý] Bůh‘. GK, § 126 e, uvádí: „הָאֱלֹהִים nebo הָאֵל ὁ θεός, jediný pravý Bůh“. Viz dodatek 1F.
„Bůh.“ Heb. ʼElo·himʹ, bez určitého členu.
„Protože ho Bůh přenesl“, LXX. Srovnej Heb 11:5.
Znamená „odpočinek; útěcha“.