1. Mojžíšova 38:1–30

38  A mezitím se stalo, že Juda, když odešel od svých bratrů, postavil [si stan] blízko jednoho muže, Adullamana,+ a ten se jmenoval Chira.  A Juda tam zahlédl dceru nějakého Kananejce+ a jeho* jméno bylo Šua. Vzal ji tedy a měl s ní poměr.  A otěhotněla. Později porodila syna a dal mu jméno Er.+  Opět otěhotněla. Časem porodila syna a dala mu jméno Onan.  Ještě jindy přikročila k tomu, aby porodila syna, a pak mu dala jméno Šela. V době, kdy ho porodila, byl* v Akzibu.*+  Časem vzal Juda pro svého prvorozeného Era manželku, a ta se jmenovala Tamar.+  Ale Judův prvorozený Er se v Jehovových očích prokázal být špatný;+ Jehova ho tudíž usmrtil.+  Vzhledem k tomu řekl Juda Onanovi: „Měj poměr s manželkou* svého bratra a uzavři s ní švagrovské manželství* a vzbuď svému bratrovi potomstvo.“+  Onan však věděl, že mu potomstvo nebude patřit;+ a když měl přece poměr s manželkou svého bratra, stalo se, že vyplýtval své semeno na zem,* aby nedal potomstvo svému bratrovi.+ 10  A co udělal, bylo v Jehovových očích špatné;+ rovněž ho tedy usmrtil.+ 11  Tak Juda řekl své snaše Tamar: „Bydli jako vdova v domě svého otce, dokud nedoroste můj syn Šela.“+ Řekl si totiž:* „Také může zemřít jako jeho bratři.“+ Tamar tedy šla a dále bydlela ve vlastním domě svého otce.+ 12  Tak uplynulo mnoho dnů a Šuova dcera, Judova manželka,+ zemřela; a Juda držel období truchlení.+ Nato vyšel ke střihačům svých ovcí do Timnahu,+ on a jeho adullamský druh Chira.+ 13  Potom bylo Tamar řečeno: „Pohleď, tvůj tchán jde do Timnahu, aby ostříhal své ovce.“+ 14  Odložila tudíž svůj vdovský oděv a zakryla se šálem a zahalila se a posadila se při vchodu do Enajimu, který je u cesty do Timnahu. Viděla totiž, že Šela dorostl, a přesto mu nebyla dána za manželku.+ 15  Když ji Juda zahlédl, ihned ji považoval za nevěstku,*+ protože si zakryla obličej.+ 16  Odbočil tedy k ní u cesty a řekl: „Dovol mi, prosím, abych měl s tebou poměr.“+ Nevěděl totiž, že to je jeho snacha.+ Řekla však: „Co mi dáš, abys měl se mnou poměr?“+ 17  Na to řekl: „Sám pošlu kůzle ze stáda.“ Ale ona řekla: „Dáš zástavu, než je pošleš?“+ 18  A on pokračoval: „Co ti mám dát jako zástavu?“, na což řekla: „Svůj pečetní prsten+ a svou šňůru a svou hůl, kterou máš v ruce.“ Pak jí to dal a měl s ní poměr, takže s ním otěhotněla. 19  Potom vstala a šla a odložila svůj šál a oblékla si vdovský oděv.+ 20  A Juda přistoupil k tomu, aby po svém adullamském druhovi poslal kůzle,+ aby dostal zpátky zástavu z ruky té ženy, ale on ji vůbec nenašel. 21  A dotazoval se mužů z jejího místa a říkal: „Kde je ta chrámová prostitutka+ v Enajimu u cesty?“ Oni však říkali: „Žádná chrámová prostitutka nikdy na tom místě nebyla.“ 22  Nakonec se vrátil k Judovi a řekl: „Vůbec jsem ji nenašel, a mimoto muži z toho místa řekli: ‚Žádná chrámová prostitutka nikdy na tom místě nebyla.‘“ 23  Juda tedy řekl: „Ať si je vezme, abychom neupadli v opovržení.+ To kůzle jsem rozhodně poslal, ale ty — ty jsi ji vůbec nenašel.“ 24  Avšak asi o tři měsíce později se přihodilo, že bylo Judovi řečeno: „Tvá snacha Tamar jednala jako nevěstka,+ a je ze své prostituce* také těhotná.“+ Na to Juda řekl: „Vyveďte ji, a ať je upálena.“+ 25  Když ji vyváděli, poslala ke svému tchánovi a řekla: „Jsem těhotná s mužem, kterému patří tyto [věci].“+ A dodala: „Prozkoumej,+ prosím, komu tyto [věci] patří: pečetní prsten a šňůra* a hůl.“+ 26  Juda je pak prozkoumal a řekl:+ „Je spravedlivější než já,+ protože jsem ji nedal svému synu Šelovi.“+ A potom s ní neměl žádný další styk.+ 27  A došlo k tomu, že v době, kdy rodila, hle, v jejím břiše byla dvojčata. 28  Dále se ukázalo, že když rodila, jeden vystrčil ruku a porodní bába ihned vzala a uvázala mu kolem ruky kousek šarlatu a řekla: „Ten vyšel první.“ 29  Jakmile svou ruku zatáhl, došlo nakonec k tomu, že tu náhle vyšel jeho bratr, takže zvolala: „Co míníš tím, že sis pro sebe vytvořil trhlinu hráze?“ Bylo mu tudíž dáno jméno Perec.*+ 30  A potom vyšel jeho bratr, na jehož ruce byl kousek šarlatu, a bylo mu dáno jméno Zerach.*+

Poznámky

„Jeho“, M; LXXSy „její“.
„Byl“, tj. Juda; LXX „byla“.
Předpokládá se, že je totožné s Akzibem, o němž jsou zmínky v Joz 15:44 a Mi 1:14; M „Chezib“.
Dosl. „vejdi k manželce“.
Nebo „levirátní manželství“. Jehova je později oficiálně uznal v mojžíšském Zákoně, a to v 5Mo 25:5–9.
Dosl. „[je] vyplýtval na zem“.
Nebo „Myslel si totiž“.
Nebo „prostitutku“. řec. porʹnen. Viz 1Ko 6:15 ppč.
Nebo „svého smilstva“.
„Šňůra“, TOLXXSyVg; M „šňůry“.
Znamená „trhlina hráze“.
Znamená „vysvitnutí; vzestup“.