Žalm 82:1–8

Asafova melodie. 82  Bůh* se staví ve shromáždění+ Božského;*+soudí uprostřed bohů:*+   „Jak dlouho budete dál soudit s bezprávím+a projevovat stranickost ničemným?*+ Seʹlah.   Buďte soudci pro poníženého a chlapce bez otce.+Jednejte podle práva se ztrápeným a tím, kdo [má] málo prostředků.+   Opatřete únik poníženému a chudému;+osvoboďte [je] z ruky ničemných.“+   Nepoznali a nerozumějí;+stále chodí ve tmě;+všechny základy země jsou přivedeny k potácení.+   „Sám jsem řekl: ‚Jste bohové*+a všichni jste synové Nejvyššího.+   Jistě zemřete právě jako lidé;*+a jako kterýkoli z knížat padnete!‘“+   Povstaň přece, Bože,* suď zemi;+vždyť ty sám bys měl vzít* do vlastnictví všechny národy.+

Poznámky

„Bůh.“ Heb. ʼElo·himʹ.
Nebo „Božím“. Heb. ʼEl; LXXVg „bohů“; Sy „andělů“.
Nebo „těch podobných Bohu“. Heb. ʼelo·himʹ; LXXVgc „bohů“; Sy „andělů“; T „soudců“.
Dosl. „pozdvihovat obličeje ničemných“.
Nebo „ti podobní Bohu“. Heb. ʼelo·himʹ; řec. the·oiʹ; syr. daʼ·la·hin; lat. diʹi; T „jako andělé“.
Nebo „právě jako pozemský člověk“. Heb. keʼa·dhamʹ.
„Bože.“ Heb. ʼElo·himʹ.
Nebo „vezmeš“.