Žalm 75:1–10

Vedoucímu. „Nenič.“* Melodie. Od Asafa+. Píseň. 75  Vzdáváme ti díky, Bože; vzdáváme ti díky+a tvé jméno je blízko.+Lidé musí oznamovat tvá úžasná díla.+   „Přistoupil jsem totiž k tomu, abych stanovil čas;+začal jsem soudit s přímostí.+   Když se země a všichni její obyvatelé rozpouštěli,+to já jsem urovnal její sloupy.“+ Seʹlah.   Řekl jsem pošetilým: „Nebuďte pošetilí,“+a ničemným: „Nevyvyšujte roh.+   Nevyvyšujte svůj roh do výše.Nemluvte s vyzývavou šíjí.+   Vždyť ani od východu* ani od západuani od jihu* není vyvýšení.   Soudcem je totiž Bůh.+Tohoto snižuje a onoho vyvyšuje.+   V Jehovově ruce je totiž pohár,+a víno pění, je plný míchaného nápoje.A jistě z něho vylije jeho sedlinu;všichni ničemní země [ji] vysrknou, vypijí.“+   Ale pokud jde o mne, já [o tom] budu vypravovat na neurčitý čas;budu hrát melodie Jákobovu BOHU.+ 10  „A všechny rohy ničemných zutínám.+Rohy spravedlivého budou vyvýšeny.“+

Poznámky

Srovnej nadpisy Ža 57–59.
Dosl. „od vycházení“, tj. slunce.
Dosl. „pustiny“, tj. na jihu.