Žalm 48:1–14

Píseň. Melodie Korachových synů.+ 48  Jehova je velký a [má] být velmi chválen+ve městě našeho Boha,+ [na] jeho svaté hoře.+   Krásná povýšeností, jásáním celé země+je hora Sion na odlehlých stranách severu,+městečko Vznešeného Krále.+   V jejích obytných věžích se Bůh sám stal známým jako bezpečná výšina.+   Vždyť pohleďme, králové si dali schůzku,+společně prošli kolem.+   Sami viděli; [a] tak byli ohromeni.Rozrušili se, rozběhli se v panice.+   Zmocnilo se jich tam chvění,+bolestivé porodní křeče, jako když žena rodí.+   Východním větrem ztroskotáváš taršišské lodě.+   Právě jak jsme slyšeli, tak jsme viděli+ve městě Jehovy vojsk, ve městě našeho Boha.+Bůh sám je* pevně založí na neurčitý čas.+ Seʹlah.   Hloubali jsme, Bože, nad tvou milující laskavostí+uprostřed tvého chrámu.+ 10  Jako tvé jméno,+ Bože, taková je tvá chválak okrajům země.Tvá pravice je plná spravedlnosti.+ 11  Kéž se raduje hora Sion,+kéž mají radost+ závislá judská městečka* kvůli tvým soudcovským rozhodnutím.+ 12  Pochodujte kolem Sionu a obcházejte jej,+počítejte jeho věže.+ 13  Upněte se srdcem k jeho náspu.+Prohlédněte* jeho obytné věže,abyste to mohli vylíčit budoucí generaci.+ 14  Tento Bůh je totiž naším Bohem na neurčitý čas, dokonce navždy.+Sám nás povede, dokud nezemřeme.*+

Poznámky

„Je“, v heb. ž. r., vztahuje se na ‚město‘.
Dosl. „dcery“. Srovnej 4Mo 21:25 ppč.
„Prohlédněte“, na základě opravy; heb. pas·seghuʹ, význam je nejistý; LXXVg „Rozdělte“.
M je nejistý; LXXVg „navždy“.