Žalm 39:1–13

Vedoucímu Jedutuna.*+ Davidova melodie. 39  Řekl jsem: „Budu střežit své cesty,+abych nehřešil svým jazykem,+jako stráž nasadím svým vlastním ústům náhubek,+dokud mám před sebou někoho ničemného.“+   Mlčením jsem oněměl;+zůstával jsem zticha o tom, co je dobré,+a moje rozbolestnění bylo zavrženo.   Srdce se ve mně rozpálilo;+za mého vzdychání oheň stále hořel.Promluvil jsem svým jazykem:   „Jehovo, dej mi poznat můj konec,+a míra mých dnů — jaká je,+abych poznal, jak jsem pomíjivý.+   Pohleď, mých dnů jsi učinil jen pár;*+a trvání mého života je před tebou jako nic.+Každý pozemský člověk,* třebaže stojí pevně, jistě není nic než výpar.+ Seʹlah.   Muž* jistě chodí jako přelud.+Oni se jistě bouří marně.+Jeden kupí věci a neví, kdo je posbírá.+   A teď — v co jsem doufal, Jehovo?*Mé očekávání je vzhledem k tobě.+   Osvoboď mě ode všech mých přestupků.+Nevystavuj mě pohaně bláznivého.+   Zůstával jsem oněmělý;+ nemohl jsem otevřít ústa,+neboť ty sám jsi jednal.+ 10  Odstraň ode mne svou ránu.+Pro nepřátelství tvé ruky jsem dospěl ke konci.+ 11  Napravuješ člověka* káráním kvůli provinění+a stravuješ jeho žádoucí věci právě jako mol.+Každý pozemský člověk* je jistě výpar.+ Seʹlah. 12  Slyš přece mou modlitbu, Jehovo,a dopřej přece sluchu mému volání o pomoc.+Nemlč k mým slzám.+Vždyť jsem u tebe jen cizí usedlík,+stejný osadník jako všichni moji praotcové.+ 13  Odhlédni ode mne, abych pookřál,+než odejdu a nebudu.“+

Poznámky

„Jedutun.“ Nevysvětlený výraz.
Dosl. „jen dlaň“.
„Pozemský člověk.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
„Muž.“ Heb. ʼiš.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
„Člověka.“ Heb. ʼiš.
„Pozemský člověk.“ Heb. ʼa·dhamʹ.