Žalm 38:1–22

Davidova melodie, k připomínání. 38  Jehovo, nekárej mě ve svém rozhořčení+ani mě nenapravuj ve svém vzteku.+   Tvé vlastní šípy totiž do mne hluboko vnikly,+a dolehla na mne tvá ruka.+   Kvůli tvému otevřenému odsouzení není na mém těle zdravé místo.+Kvůli mému hříchu nemají pokoj mé kosti.+   Má vlastní provinění mi totiž přesáhla přes hlavu;+jako těžký náklad jsou mi příliš těžká.+   Má zranění začala páchnout, zhnisalapro mou pošetilost.+   Jsem rozladěný, hluboce jsem se sklonil až do krajnosti;+celý den chodím smutný.+   I má bedra jsou totiž plná palčivostia nemám na těle zdravé místo.+   Strnul jsem a zdrcený jsem až do krajnosti;řval jsem pro sténání svého srdce.+   Jehovo,* veškerá má touha je před tebou,ani mé vzdychání není před tebou skryto.+ 10  Mé vlastní srdce se těžce rozbušilo, opustila mě sílaa světlo mých vlastních očí se mnou také není.+ 11  Pokud jde o ty, kdo mě milují,* a o mé druhy, ti zůstávají stát daleko od mé rány,+a moji blízcí známí se postavili opodál.+ 12  Ale ti, kdo usilují o mou duši, kladou pasti,+a ti, kdo pracují pro mé neštěstí, mluví o strastech+a po celý den mumlají podvody.+ 13  Pokud jde o mne, já jsem jako někdo hluchý nenaslouchal;+a jako někdo oněmělý jsem neotvíral ústa.+ 14  A začal jsem se podobat muži, který neslyší,a v mých ústech nebyly žádné protiargumenty. 15  Čekal jsem totiž, Jehovo, na tebe;+a ty sám jsi přistoupil k tomu, abys odpověděl, Jehovo,* můj Bože.+ 16  Řekl jsem totiž: „Jinak by se nade mnou radovali;+až by se má noha pohybovala nejistě,+ jistě by se nade mnou vypínali.“+ 17  Vždyť jsem byl přichystán kulhat,+a má bolest byla neustále přede mnou.+ 18  Přistoupil jsem totiž k tomu, abych vyprávěl o svém vlastním omylu,+začal jsem být úzkostlivý kvůli svému hříchu.+ 19  A moji nepřátelé, kteří jsou naživu, se stali mocnými,+a těch, kdo mě bezdůvodně nenávidí, přibylo.+ 20  A odměňovali se mi špatným za dobré;+stále mi odporovali* na oplátku za to, že jsem usiloval o to, co je dobré.+ 21  Neopouštěj mě, Jehovo.Ach můj Bože, nezůstávej ode mne daleko.+ 22  Pospěš mi přece na pomoc,+Jehovo,* má záchrano.+

Poznámky

Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Nebo „přátele“.
Viz v. 9 ppč.
Nebo „byli mi odpůrci (satany)“. Heb. jis·tenuʹni.
Viz v. 9 ppč.