Žalm 27:1–14

Od Davida. 27  Jehova je mé světlo+ a má záchrana.+Z koho budu mít strach?+Jehova je pevnost mého života.+Z koho budu mít děs?+   Když se ke mně blížili zločinci, aby sežrali mé tělo,+ti, kdo byli osobně mými protivníky a mými nepřáteli,+sami klopýtli a padli.+   I kdyby proti mně postavilo stan ležení,+mé srdce se nebude bát.+I kdyby se proti mně zvedla válka,+i pak budu mít důvěru.+   O jednu věc jsem prosil Jehovu+ —tu budu hledat,+abych bydlel v Jehovově domě po všechny dny svého života,+abych pohlížel na Jehovovu příjemnost+a s oceněním se díval na jeho chrám.*+   Schová mě totiž ve své skrýši v den neštěstí,+skryje mě na tajném místě svého stanu,+dá mě vysoko na skálu.+   A teď bude má hlava vysoko nad nepřáteli všude kolem mne;+a budu obětovat u jeho stanu oběti radostného křiku;+budu zpívat a hrát melodie Jehovovi.+   Slyš, Jehovo, když volám svým hlasem,+a projev mi přízeň a odpověz mi.+   Mé srdce o tobě řeklo: „Usilujte nalézt můj obličej.“+Tvůj obličej, Jehovo, usiluji nalézt.+   Neskrývej přede mnou svůj obličej.+Nepropouštěj v hněvu svého sluhu.+Staneš se mi pomocí.+Neopouštěj mě a nezanechávej mě, můj Bože záchrany.+ 10  Kdyby mě opravdu opustil můj vlastní otec a má vlastní matka,+dokonce sám Jehova by se mě ujal.+ 11  Poučuj mě, Jehovo, o své cestě+a veď mě stezkou přímosti kvůli mým nepřátelům. 12  Nepředávej mě duši mých protivníků,+neboť proti mně povstali falešní svědkové+a ten, kdo šíří násilí.+ 13  Kdybych byl neměl* víru, že uvidím Jehovovu dobrotu v zemi živých — !+ 14  Doufej v Jehovu;+ buď odvážný, a ať je tvé srdce silné,+ano, doufej v Jehovu.+

Poznámky

„Na jeho chrám.“ Heb. behé·kha·lóʹ; řec. na·onʹ; lat. temʹplum. Srovnej 2Kr 20:18 ppč. Viz Mt 23:16 ppč.
„Kdybych byl ne...“ Heb. lu·leʼʹ; LXXSyVg a pět heb. rkp. vynechávají. V M je toto slovo označeno mimořádnými body od soferim. Viz dodatek 2A.