Žalm 15:1–5

Davidova melodie. 15  Jehovo, kdo bude hostem v tvém stanu?+Kdo bude přebývat na tvé svaté hoře?+   Ten, kdo chodí bezúhonně+ a koná spravedlnost+a mluví pravdu ve svém srdci.+   Nepomlouval svým jazykem.+Svému druhu neučinil nic špatného+a nechopil se žádné pohany proti svému důvěrnému známému.+   V jeho očích je jistě odmítnut každý opovrženíhodný,+ale ctí ty, kdo se bojí Jehovy.+Přísahal na to, co je [pro něho] špatné,* a přece [to] nemění.+   Nevydával své peníze na úrok+a nevzal úplatek proti nevinnému.+Ten, kdo činí tyto věci, nebude nikdy přiveden k potácení.+

Poznámky

„Přísahal svému sousedovi“, LXXSyVg.