Žalm 112:1–10

112 * Chvalte Jah!*+א [ʼaʹlef]Šťastný je muž,* který se bojí Jehovy,+ב [béth]v jehož přikázáních+ našel velmi mnoho potěšení.+ ג [giʹmel]   Jeho potomstvo se na zemi stane mocným.+ד [daʹleth]Pokud jde o generaci přímých, ta bude požehnaná.+ ה [heʼ]   V jeho domě jsou hodnotné věci a bohatství;+ו [waw]a jeho spravedlnost zůstává navždy.+ ז [zaʹjin]   Vyšlehl ve tmě jako světlo přímým.*+ח [chéth]Je milostivý a milosrdný a spravedlivý.+ ט [téth]   Ten muž je dobrý, který je milostivý+ a půjčuje.+י [jódh]Podpírá své záležitosti právem.*+ כ [kaf]   Nikdy totiž nebude přiveden k potácení.+ל [laʹmedh]Spravedlivý se prokáže být připomínkou na neurčitý čas.+ מ [mem]   Nebude se bát ani špatné zprávy.+נ [nun]Jeho srdce je stálé,+ spolehlo na Jehovu.+ ס [saʹmekh]   Jeho srdce je neotřesitelné;+ on se nebude bát,+ע [ʽaʹjin]dokud nepohlédne na své protivníky.+ פ [peʼ]   Rozdílel doširoka;* dával chudým.+צ [ca·dhé]Jeho spravedlnost zůstává navždy.+ק [qóf]Jeho vlastní roh bude vyvýšen se slávou.+ ר [réš] 10  Ničemný [to] uvidí a jistě se stane rozmrzelým.+ש [šin]I zuby bude skřípat a skutečně roztaje.+ת [taw]Touha ničemných zanikne.+

Poznámky

Tento žalm uspořádán ve formě akrostichu neboli podle heb. abecedy.
Nebo „V temnotě zazářilo světlo přímým“.
Nebo „v soudu“.
Nebo „Rozptýlil“.