Žalm 101:1–8

Od Davida. Melodie. 101  O milující laskavosti a soudu budu zpívat.+Tobě, Jehovo, budu hrát melodie.+   S rozvahou budu jednat bezúhonně.+Kdy ke mně přijdeš?+Uvnitř svého domu se budu procházet v ryzosti svého srdce.+   Nepostavím si před oči nic neužitečného.*+Konání těch, kdo odpadají, jsem nenáviděl;+to ke mně nelne.+   Pokřivené srdce se ode mne vzdaluje;+nic špatného neznám.+   Kdo v tajnosti pomlouvá svého druha,+toho umlčuji.+Kdo [má] domýšlivé oči a vyzývavé srdce,*+toho nemohu snést.+   Mé oči jsou [obráceny] k věrným země,+aby u mne bydleli.+Kdo chodí bezúhonně,+ten mi bude sloužit.+   Uvnitř mého domu nebude bydlet žádný, kdo šálí.+Pokud jde o kohokoli, kdo mluví falše, ten nebude pevně založen+před mýma očima.+   Každé ráno* budu umlčovat všechny ničemné země,+abych odřízl z Jehovova města+ všechny, kdo konají to, co ubližuje.+

Poznámky

Dosl. „věc belijalu (neužitečnosti)“.
Dosl. „Kdo [je] vysokých očí a širokého srdce“.
Dosl. „Pro rána“.