Žalm 10:1–18

ל [laʹmedh]* 10  Proč zůstáváš stát v povzdálí, Jehovo?+[Proč] se schováváš* v časech tísně?+   Ničemný ve své domýšlivosti rozpáleně pronásleduje ztrápeného;+chytají se do nápadů, které vymysleli.+   Ničemný totiž pochválil sám sebe pro sobeckou touhu své duše,+a ten, kdo dosahuje nepatřičného zisku,+ si požehnal;נ [nun]znevážil Jehovu.+   Ničemný ve své povýšenosti* nezkoumá;+všechny jeho myšlenky jsou: „Bůh* není.“+   Jeho cestám se celý čas dobře daří.*+Tvá soudcovská rozhodnutí jsou vysoko, mimo jeho dosah;+pokud jde o všechny, kdo mu projevují nepřátelství, nad těmi se nadýmá.+   Řekl si v srdci: „Nebudu přiveden k potácení;+generaci za generací [budu] tím, kdo není v neštěstí.“+ פ [peʼ]   Ústa má plná přísah a podvodů a útlaku.+Pod jazykem má těžkosti a to, co ubližuje.+   Sedí v záloze [u] osad;*ze skrytých míst zabije někoho nevinného.+ע [ʽaʹjin]Jeho oči vyhlížejí někoho nešťastného.*+   Stále číhá na skrytém místě jako lev ve své skrýši.+Stále číhá,+ aby násilím unesl někoho ztrápeného.Unáší ztrápeného násilím, když utáhne svou síť.+ 10  Je zdrcen, sklání se,a vojsko skleslých* musí padnout do jeho silných [drápů].+ 11  Řekl si v srdci:+ „Bůh zapomněl.+Skryl svůj obličej.+Jistě [to] nikdy neuvidí.“+ ק [qóf] 12  Povstaň přece,+ Jehovo. Bože,* zvedni svou ruku.+Nezapomínej na ztrápené.+ 13  Proč jen ničemný znevážil Boha?*+Řekl si v srdci: „Nebudeš žádat vyúčtování.“+ ר [réš] 14  Vždyť ty sám jsi viděl těžkosti a mrzutost.Stále přihlížíš, abys [je] dostal do ruky.+Tobě [se] svěřuje nešťastný,+ chlapec bez otce.Sám ses stal [jeho] pomocníkem.+ ש [šin] 15  Zlom paži ničemného a špatného.+Kéž pátráš po jeho ničemnosti, [až] žádnou další nenajdeš.+ 16  Jehova je Králem na neurčitý čas, dokonce navždy.+Národy zanikly z jeho země.+ ת [taw] 17  Touhu mírných, Jehovo, jistě vyslyšíš.+Připravíš jejich srdce.+Budeš věnovat pozornost svým uchem,+ 18  abys soudil chlapce bez otce a zdrceného,+aby smrtelný člověk, který je ze země, již nepůsobil chvění.*+

Poznámky

V LXXVg je tento žalm spojen se žalmem předcházejícím a tvoří tak jeden žalm o 39 verších. Abecední akrostich v M pokračuje od Ža 9 přes celý Ža 10, který začíná 12. písmenem heb. abecedy, laʹmedh.
„Se schováváš“, v souladu s T.
Dosl. „podle výšky svého nosu“.
„Bůh.“ Heb. ʼElo·himʹ.
„Se ... dobře daří“, na základě opravy; M „celý čas zůstávají trvalé“.
„Osad“, M; na základě malé změny ve značení samohlásek, „zelené trávy“.
„Někoho nešťastného.“ Význam v M je nejistý. Někteří tuto pasáž čtou „tvé vojenské síly“, což však nezapadá do kontextu.
„Vojsko skleslých.“ Význam v M je nejistý.
„Bože.“ Heb. ʼEl.
„Boha.“ Heb. ʼElo·himʹ, mn. č. od ʼElóʹah.
Nebo „aby smrtelný člověk již dále neodcházel rozechvěle ze země“.