Šalomounova píseň 8:1–14

8  Kéž bys byl jako můj bratr,+ sající z prsou mé matky!+ Kdybych tě našla venku, políbila bych tě.+ Ani by mnou nepohrdali.  Vedla bych tě, uvedla bych tě do domu své matky,+ která mě učívala. Dala bych ti pít kořeněné víno,+ čerstvou šťávu z granátových jablek.  Jeho levici bych měla pod hlavou; a jeho pravice — ta by mě objímala.+  Zavázala jsem vás přísahou, jeruzalémské dcery, abyste se nepokoušely probudit či vyburcovat [ve mně] lásku, dokud [k tomu] nebude nakloněna.“+  „Kdo je ta žena+ vycházející z pustiny,+ která se opírá o svého milého?+ „Pod jabloní jsem tě* vyburcovala. Tam byla tvá matka v bolestivých porodních křečích s tebou. Tam ta, která tě rodila, zakoušela bolestivé porodní křeče.+  Polož si mě jako pečeť na své* srdce,+ jako pečeť na svou paži; protože láska je silná jako smrt,+ trvání na výlučné oddanosti+ je tak neústupné jako šeol.* Její planutí je planutí ohně, plamen Jah.*+  Ani mnohé vody nedokážou uhasit lásku,+ ani řeky ji nemohou odplavit.+ Kdyby někdo* dával všechny hodnotné věci svého domu za lásku, určitě by jimi* pohrdli.“  „Máme sestřičku,+ která nemá prsy. Co uděláme pro svou sestru v den, kdy si o ni řeknou?“  „Kdyby snad byla zdí,+ vystavíme na ní stříbrné cimbuří; ale kdyby snad byla dveřmi,+ zahradíme ji cedrovým prknem.“ 10  „Jsem zeď, a mé prsy jsou jako věže.+ V tomto případě jsem se v jeho očích stala podobnou té, jež nalézá pokoj. 11  Byla vinice,+ kterou měl Šalomoun v Baal-hamonu. Předal vinici hlídačům.+ Každý přinášel za její ovoce tisíc kousků stříbra.* 12  Moje vinice, která mi patří, je mi k dispozici.* Tisíc patří tobě, Šalomoune, a dvě stě těm, kdo hlídají její ovoce.“ 13  „Ty, která bydlíš v zahradách,+ společníci věnují pozornost tvému* hlasu. Ať jej uslyším.“+ 14  „Uteč, můj milý, a připodobni se* gazele nebo jelínkovi na horách koření.“+

Poznámky

„Tě“, m. r.
„Své“, m. r.
„Jako šeol.“ Heb. khiš·ʼólʹ; řec. haiʹdes; lat. inʹfer·us. Viz dodatek 4B.
„Jah.“ Toto je v Šalomounově písni jediný výskyt Božího jména, zde ve zkrácené podobě. Viz Gins.Int, s. 386, 387; Ža 68:4 ppč.; dodatek 1A.
„Někdo.“ Heb. ʼiš.
Nebo „jím“.
Nebo „tisíc penízů“.
Dosl. „je přede mnou“.
„Ty“ a „tvému“, v obou případech ž. r.
„Připodobni se“, m. r. Srovnej 2:8, 9, 16, 17.