Přejít k článku

Cookies a podobné technologie používané na MY.JW.ORG

Cookies a podobné technologie používané na MY.JW.ORG

Existují různé typy cookies. Každé mají svoji funkci a obecně vám zpříjemňují práci s našimi stránkami. Níže vidíte příklady, které cookies a podobné technologie používáme a za jakými účely.

Název cookie(s)

Účel

Doba *

Typ

.AspNetCore.Antiforgery.*

Chrání před útokem typu cross-site request forgery.

24 hodin

Nezbytné

.AspNetCore.Cookies*

Pomáhá nám rozpoznat věrohodné uživatele a chránit stránky před uživateli se špatnými úmysly.

24 hodin

Nezbytné

XSRF-TOKEN

Chrání před útokem typu cross-site request forgery.

Relace

Nezbytné

ai_session

Používá se k identifikaci současného uživatele službou, která shromažďuje informace o tom, jak dotyčný stránku používá.

30 minut

Analytické

ai_user

Používá se k identifikaci současného uživatele službou, která shromažďuje informace o tom, jak dotyčný stránku používá. Tyto informace se využívají při sestavování zpráv a vylepšování stránek. Je z nich poznat, jaký prohlížeč a zařízení člověk používá a jak používá určité prvky stránek.

1 rok

Analytické

tenant

Pomáhá nám ověřit totožnost uživatelů díky tomu, že uchovává informaci o použitém poskytovateli identity.

Relace

Nezbytné

.AspNetCore.Correlation.OpenIdConnect.*

Pomáhá nám ověřit totožnost uživatelů díky tomu, že uchovává informaci o aktuálním přihlášení.

1 hodina

Nezbytné

.AspNetCore.OpenIdConnect.Nonce.*

Chrání před opakovanými útoky.

1 hodina

Nezbytné

ai_session

Používá se k identifikaci současného uživatele službou, která shromažďuje informace o tom, jak dotyčný stránku používá.

Naneurčito (local storage)

Analytické

branch.selected

Umožňuje uživatelům uložit si jimi preferovanou pobočku.

Naneurčito (local storage)

Funkční

site.selected

Umožňuje uživatelům v pobočce uložit si jimi preferovanou stránku.

Naneurčito (local storage)

Funkční

kitchen.selected

Umožňuje uživatelům uložit si jimi preferovanou kuchyň.

Naneurčito (local storage)

Funkční

storedUsername

Umožňuje uživatelům, aby se jim při opakovaném navštívení stránek automaticky objevilo na přihlašovací stránce jejich uživatelské jméno.

Naneurčito (local storage)

Funkční

Viz také Cookies a podobné technologie používané na některých našich stránkách.

^ 6. odst. Když je ve sloupci Doba uvedeno „Naneurčito (local storage)“, znamená to, že data jsou uložená v úložišti prohlížeče, ne jako cookies. Data uložená tímto způsobem jsou uchovávaná naneurčito, pokud uživatel úložiště prohlížeče nevymaže.