Přejít k článku

Cookies a podobné technologie používané na APPS.JW.ORG

Cookies a podobné technologie používané na APPS.JW.ORG

Existují různé typy cookies. Každé mají svoji funkci a obecně vám zpříjemňují práci s našimi stránkami. Níže vidíte příklady, které cookies a podobné technologie používáme a za jakými účely.

Název cookie(s)

Účel

Doba *

Typ

session, oidc_session, mod_auth_openidc_*

Pomáhá nám rozpoznat věrohodné uživatele a chránit stránky před uživateli se špatnými úmysly.

24 hodin

Nezbytné

ckVS, ckSTS

Umožňuje nám vrátit člověka na přihlašovací stránku, když je automaticky odhlášen.

24 hodin

Funkční

XSRF-TOKEN

Chrání před útokem typu cross-site request forgery.

24 hodin

Nezbytné

jw.login.username

Umožňuje člověku, aby se mu při opakovaném navštívení stránek automaticky objevilo na přihlašovací stránce jeho uživatelské jméno. Funguje to tak pouze v případě, že uživatel tuto možnost sám povolí.

Naneurčito (local storage)

Funkční

ckAppsLang

Umožňuje člověku, aby se mu stránky automaticky otevřely v jazyce, který při minulé návštěvě vybral.

1 rok

Funkční

recent-languages

Umožňuje člověku, aby si v seznamu jazyků dostupných na stránkách vybral z těch, které použil jako poslední.

Naneurčito (local storage)

Funkční

ckWikiSort*

Umožňuje člověku, aby měl dokumenty automaticky seřazené v takovém pořadí, jaké předtím vybral.

24 hodin

Funkční

ckMessagesSort*

Umožňuje člověku, aby měl zprávy automaticky seřazené v takovém pořadí, jaké předtím vybral.

24 hodin

Funkční

ckChangeUserView

Umožňuje člověku, aby měl rozbalovací textové části stránek automaticky rozbalené nebo sbalené, podle toho, co předtím vybral.

24 hodin

Funkční

jwo.geocode-typeahead.recent-results

Umožňuje člověku vidět výsledky svého posledního vyhledávání na stránce Najít shromáždění.

Naneurčito (local storage)

Funkční

jwo.meeting-search.components.common.results.auto-update

Umožňuje člověku, aby při používání stránky Najít shromáždění viděl průběžně změny v Mapách Google.

Naneurčito (local storage)

Funkční

jwo.administration.manage-users.removed-username, jwo.administration.manage-users.success-username

Umožňuje uživateli s administrátorským oprávněním vidět, kterému uživateli naposledy udělil nebo odebral nějaká práva.

Naneurčito (local storage)

Funkční

Viz také Cookies a podobné technologie používané na některých našich stránkách.

^ 6. odst. Když je ve sloupci Doba uvedeno „Naneurčito (local storage)“, znamená to, že data jsou uložená v úložišti prohlížeče, ne jako cookies. Data uložená tímto způsobem jsou uchovávaná naneurčito, pokud uživatel úložiště prohlížeče nevymaže.