Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A/NEBO POSKYTNUTÍM JAKÝCHKOLI OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYJADŘUJETE JASNÝ SOUHLAS, ABYCHOM VŠECHNY OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ POSKYTNETE, ZPRACOVALI ZPŮSOBEM A ZA ÚČELY POPSANÝMI V NÁSLEDUJÍCÍCH ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ A TAKÉ V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍMI OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 RESPEKTOVÁNÍ VAŠEHO SOUKROMÍ

Je pro nás velmi důležité chránit a respektovat vaše soukromí. Tyto Zásady vysvětlují princip, podle jakého budou na našich stránkách zpracovány jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Když navštívíte naše stránky, ponecháme si určité základní informace. Uvědomujeme si přitom, jak je důležité uchovávat tyto informace v bezpečí a informovat vás, co s nimi budeme dělat. Můžete se rozhodnout, že nám poskytnete informace, které se považují za osobní údaje. Pojem „osobní údaje“ v těchto Zásadách označuje informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo jiné informace, pomocí kterých je možné vás identifikovat. K prohlížení veřejných částí našich stránek není potřeba, abyste jakékoli osobní informace poskytli. Pojem „stránky“ označuje tyto stránky a naše přidružené stránky, jako jsou apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.orgwol.jw.org.

 INFORMACE O SPRÁVCI ÚDAJŮ

Tyto webové stránky vlastní newyorská nezisková korporace Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (dále jen „Watchtower“), kterou svědkové Jehovovi používají při vykonávání své činnosti a biblickém vzdělávání. Pokud se dobrovolně rozhodnete založit si účet, přispět na naši činnost, požádat o studium Bible nebo udělat jiný úkon, při kterém musíte poskytnout svoje osobní údaje, dáváte najevo, že souhlasíte s těmito Zásadami a také s uložením vašich údajů na serverech ve Spojených státech amerických a s tím, že Watchtower a její spolupracující organizace, které svědkové Jehovovi v různých zemích používají, můžou shromáždit, zpracovat, předat a uložit vaše osobní údaje, aby mohl být uskutečněn úkon, o který jste požádali. Náboženská organizace svědků Jehovových působí po celém světě skrze různé místní právní subjekty. K subjektům, které pracují s osobními údaji, můžou patřit sbory, pobočky a další podobné spolupracující organizace svědků Jehovových.

Když poskytnete svoje osobní údaje, správce údajů se bude lišit v závislosti na tom, jaký krok na stránkách uděláte. Pokud například zašlete finanční dar právnímu subjektu v určité zemi, vaše jméno a kontakt budou poskytnuty právě tomuto subjektu, na což budete upozorněni během procesu odesílání finančního daru. Nebo pokud požádáte o studium Bible, vaše jméno a kontakt budou poskytnuty místní pobočce a sboru svědků Jehovových, aby mohly požadavek vyřídit.

Pokud má země, kde žijete, příslušné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a vy máte v tomto směru nějakou otázku, kontaktní informace pro svoji zemi najdete na stránce Ochrana osobních údajů – kontakty.

 BEZPEČNOST A DŮVĚRNOST ÚDAJŮ

Bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Pro jejich uložení a zabezpečení používáme nejnovější metody, abychom je chránili před neoprávněným přístupem, nepatřičným použitím nebo únikem, neoprávněnou úpravou, nezákonným zničením nebo neúmyslnou ztrátou. Všichni zpracovatelé osobních údajů a jakékoli třetí strany, které do zpracování vašich osobních informací zapojíme, jsou povinní respektovat důvěrnost vašich informací. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby se naplnil účel, za jakým byly shromážděny, nebo abychom vyhověli příslušným zákonným požadavkům upravujícím podávání oznámení a uchovávání dokumentů.

Během přenosu vaše osobní údaje chráníme pomocí šifrovacích protokolů, například Transport Layer Security (TLS). Abychom chránili důvěrnost a bezpečnost přenesených informací, používáme počítačové systémy s omezeným oprávněním, které jsou umístěné v prostorách s fyzickými, elektronickými a procedurálními bezpečnostními opatřeními. Držíme se přísných bezpečnostních norem, abychom zabránili jakémukoli neoprávněnému přístupu.

 NEZLETILÍ

Pokud jste nezletilí podle zákonů země, ve které přistupujete na naše stránky, smíte na stránkách poskytnout svoje osobní údaje pouze se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce a souhlasíte, aby nezletilý člověk na těchto stránkách poskytl svoje osobní údaje, dáváte najevo, že v souvislosti s používáním stránek nezletilým souhlasíte s těmito Zásadami.

 TŘETÍ STRANY

Naše webové stránky někdy obsahují odkazy na webové stránky nějaké třetí strany, která nám poskytuje placené služby (například vyplňování formulářů). To, že jste na webové stránce třetí strany, poznáte podle toho, že má jiný vzhled a že se změní adresa v adresním řádku prohlížeče. Když vybíráme třetí strany, se kterými budeme spolupracovat, zkoumáme jejich zásady ochrany soukromí a údajů, abychom se ujistili, že jsou na stejné úrovni jako ty naše. Jejich zásady pak pravidelně ověřujeme. Pokud máte ohledně zásad, kterými se řídí třetí strany, nějakou otázku, přečtěte si prosím tyto zásady na jejich webových stránkách.

 INFORMOVÁNÍ O ZMĚNÁCH TĚCHTO ZÁSAD

Naše stránky průběžně vylepšujeme a přidáváme nové prvky. Zároveň vylepšujeme námi nabízené služby a přidáváme nové. Kvůli těmto neustálým změnám a také kvůli změnám v právních předpisech a technologiích se čas od času může změnit způsob, jak nakládáme s osobními údaji. Pokud bude někdy nezbytné změnit naše Zásady, budete na této stránce o všech změnách informováni, abyste vždycky věděli, jaká data shromažďujeme a jak je používáme.

 AKTIVNÍ SKRIPTOVÁNÍ NEBO JAVASCRIPT

Skriptování používáme ke zvýšení funkčnosti stránek. Skriptovací technologie stránkám umožňují rychleji reagovat na vaše požadavky. Skriptování nikdy nepoužíváme k tomu, abychom na váš počítač instalovali nějaký software nebo abychom od vás získávali informace, na které nemáme právo.

Aby některé části našich stránek fungovaly správně, musí být aktivní skriptování nebo JavaScript v prohlížeči povolené. Většina prohlížečů umožňuje tuto funkci pro konkrétní stránky povolit nebo zakázat. V nápovědě ke svému prohlížeči zjistíte, jak pro vybrané stránky skriptování povolit.