Přejít k článku

Přejít na obsah

WEBOVÉ STRÁNKY JW.ORG

Jak používat zpěvník Radostně zpívejme Jehovovi

Jak používat zpěvník Radostně zpívejme Jehovovi

 Jak zpěvník stáhnout

Jděte na KNIHOVNA > HUDBA.

Klikněte na tlačítko Text, které se zobrazuje mezi možnostmi stažení, a otevře se okno Stáhnout.

V okně Stáhnout se zobrazí všechny dostupné elektronické formáty zpěvníku Radostně zpívejme Jehovovi.

Vyberte jeden z formátů pod názvem zpěvníku. Například klikněte na „PDF“, a zobrazí se soubory PDF, které jsou k dispozici ke stažení.

Klikněte na tlačítko Stáhnout vedle souboru, který si přejete stáhnout. Na tlačítku se zobrazuje velikost souboru.

 Jak přehrávat nebo stáhnout audionahrávku zpěvníku

Pokud jsou ve vašem jazyce k dispozici audionahrávky písní ze zpěvníku, zobrazí se také na stránce KNIHOVNA > HUDBA.

Klikněte na tlačítko Audio nebo Video, a otevře se okno Přehrát/stáhnout.

V okně Přehrát/stáhnout si můžete pustit audionahrávku nebo video jedné nebo víc písní za sebou.

 • Přehrávání od začátku zpěvníku spustíte kliknutím na tlačítko Přehrát přehrávacím panelu.

 • Přehrávání konkrétní písně spustíte kliknutím na tlačítko Přehrát vedle jejího názvu.

 • Video k písni si pustíte tak, že kliknete na obrázek s tlačítkem Přehrát vedle jejího názvu.

Když píseň skončí, automaticky se spustí přehrávání následující písně.

V okně Přehrát/stáhnout si také můžete stáhnout celý zpěvník nebo konkrétní písně.

 • Audionahrávku celého zpěvníku stáhnete klinutím na tlačítko ZIP. Na tlačítku se zobrazuje velikost souboru.

 • Audionahrávku konkrétní písně stáhnete kliknutím na tlačítko MP3 vedle názvu písně. Na tlačítku se zobrazuje velikost souboru.

 • Video ke konkrétní písni stáhnete kliknutím na tlačítko Stáhnout vedle názvu písně.

 Jak písně hledat, zobrazit a přehrávat

Jděte na KNIHOVNA > HUDBA.

Klikněte na název zpěvníku nebo hudebního alba, a otevře se vám stránka Radostně zpívejme Jehovovi.

Na této stránce najdete písně, na které se chcete podívat nebo si je poslechnout.

Pokud kliknete na zaškrtávací políčko Přehrát bez přerušení, přehrají se všechny písně v albu. Po přehrání všech písní se přehrávání zastaví.

Pokud kliknete na zaškrtávací políčko Náhodné pořadí, písně se budou přehrávat v náhodném pořadí. Po přehrání všech písní se přehrávání zastaví.

Přehrávání můžete ovládat tlačítky v přehrávacím panelu:

 • Klikněte na tlačítko Přehrát, a písně ze zpěvníku Radostně zpívejme Jehovovi se začnou přehrávat od začátku. Pokud si přejete přehrát konkrétní píseň, klikněte na tlačítko Přehrát vedle jejího názvu.

 • Přehrávání pozastavíte tlačítkem Pauza. Tlačítkem Přehrát jej znovu spustíte.

 • Pohybem jezdce dopředu nebo dozadu se můžete posunout na jiný čas v nahrávce.

 • V režimu Přehrát bez přerušení nebo Náhodné pořadí se kliknutím na tlačítko Předchozí skladba vrátíte k předchozí písni.

 • V režimu Přehrát bez přerušení nebo Náhodné pořadí kliknutím na tlačítko Další skladba spustíte následující píseň.

 • Kliknutím na tlačítko Hlasitost můžete vypnout nebo zapnout zvuk.

I když se v textu posouváte dolů, přehrávací panel zůstane zobrazený nahoře. Díky tomu můžete nahrávku pozastavit a znovu spustit, aniž byste se museli na stránce vracet nahoru.

Máte dvě možnosti, jak písně ze zpěvníku Radostně zpívejme Jehovovi zobrazit – buď jako dlaždice nebo jako seznam.

 • Kliknutím na tlačítko seznam zobrazíte seznam s čísly a názvy jednotlivých písní. Toto zobrazení je výchozí.

 • Když v tomto zobrazení kliknete na tlačítko Přehrát, které je vedle názvu písně, začne se píseň přehrávat. Pokud kliknete na název písně, zobrazí se její text.

 • Kliknutím na tlačítko dlaždice zobrazíte písně uspořádané do dlaždic. Když kliknete na číslo písně, zobrazí se její text.

 Jak zobrazit text písně

Pokud je text písně k dispozici online, zobrazíte jej kliknutím na číslo nebo název písně.

Pokud hledáte konkrétní píseň, můžete použít rozbalovací seznam Najít, který je pod přehrávacím panelem.

 • Klikněte na rozbalovací seznam, a zobrazí se čísla a názvy všech písní.

 • Vyfiltrujte seznam tak, že napíšete číslo hledané písně nebo část jejího názvu.

 • Vyberte píseň v seznamu, a zobrazí se její text.

Vyberte si způsob, jak se má text písně zobrazovat:

 • Když kliknete na tlačítko Text, zobrazí se text písně bez notového zápisu. Toto je výchozí zobrazení, které také umožňuje kliknutím zobrazit uvedené biblické verše. Během přehrávání písně se zvýrazňují odpovídající části textu.

 • Když kliknete na tlačítko Obrázek, zobrazí se text písně jako obrázek s notovým zápisem. Kliknutím na obrázek ho otevřete v Prohlížeči obrázků. Velikost zobrazení můžete upravovat pomocí tlačítek Přiblížit Oddálit nebo pomocí gest pro zvětšení nebo zmenšení na dotykovém displeji.

 • Když kliknete na tlačítko Video, zobrazí se video s textem písně.