Přejít k článku

Přejít na obsah

STRÁNKY JW.ORG

Jak pracovat s JW.ORG na mobilním zařízení

Jak pracovat s JW.ORG na mobilním zařízení

Ať už se stránkami jw.org pracujete na počítači s velkou obrazovkou, nebo na tabletu či chytrém telefonu, vždy máte k dispozici všechny jejich funkce a celý jejich obsah. Rozdíl je pouze v tom, že na menším displeji mobilního zařízení jsou jednotlivé ovládací prvky a obsah stránek rozmístěny tak, aby se se stránkami dobře pracovalo. Následující tipy vám pomůžou, abyste se při práci s jw.org na mobilním zařízení dobře zorientovali.

 Jak na mobilním zařízení používat nabídku sekcí

Na velké obrazovce je nabídka hlavních sekcí zobrazená trvale – v horní části stránek. Nabídka vedlejších sekcí se zobrazí v horní části stránek po vybrání některé z hlavních sekcí.

Na malém displeji mobilního zařízení se ale nabídka všech sekcí vždy, když ji nepoužíváte, schová, abyste měli k dispozici co největší plochu displeje. Nabídka sekcí se zobrazuje svisle.

 • Klepnutím na tlačítko Zobrazit/skrýt nabídku zobrazíte a zase schováte nabídku s názvy jednotlivých sekcí. Když na název některé ze sekcí klepnete, tak se tato sekce zobrazí.

 • Klepnutím na šipku dolů se vám v nabídce ukážou názvy vedlejších sekcí, které do dané hlavní sekce spadají. Když na název některé z vedlejších sekcí klepnete, tak se tato sekce zobrazí.

 • Když klepnete na šipku nahoru, názvy vedlejších sekcí se v nabídce zase schovají.

 • Klepnutím na tlačítko JW.ORG zobrazíte úvodní stránku jw.org.

 • Když klepnete na tlačítko Jazyky, otevře se seznam všech jazyků, ve kterých si na jw.org můžete něco přečíst nebo pustit.

 • Pokud chcete na stránkách jw.org vyhledávat, klepněte na lupu.

 Jak listovat v publikacích

Když čtete nějakou publikaci na velké obrazovce nebo displeji, seznam článků nebo kapitol je vždy vidět. Na malém displeji je ale obsah schovaný.

 • Když klepnete na tlačítko Zobrazit panel, obsah publikace se ukáže. Požadovaný článek (kapitolu) zobrazíte tak, že na něj (na ni) v obsahu klepnete.

 • Klepnutím na šipku Předchozí zobrazíte předchozí článek nebo kapitolu.

 • Klepnutím na šipku Další zobrazíte další článek nebo kapitolu.

 • Když klepnete na tlačítko Skrýt panel, obsah publikace se schová a vy můžete pokračovat ve čtení.

 Jak listovat v Bibli

Jděte na KNIHOVNA > BIBLE ONLINE a vyberte překlad, který chcete číst. Nebo klepněte na odkaz „Přečtěte si Bibli online“ na úvodní stránce jw.org.

V rozbalovacích seznamech v rámečku Zobrazit vyberte požadovanou knihu a kapitolu z Bible a klepněte na tlačítko OK.

 • Když klepnete na tlačítko Zobrazit panel, ukáže se obsah Bible, včetně úvodních materiálů a příloh.

 • Klepnutím na šipku Předchozí zobrazíte předchozí kapitolu.

 • Klepnutím na šipku Další zobrazíte další kapitolu.

 • Když klepnete na tlačítko Skrýt panel, obsah se schová.

 Jak přehrávat audionahrávky článků

Pokud je u článku, který si čtete, k dispozici audionahrávka, ukáže se přehrávací panel.

 • Klepnutím na tlačítko Přehrát audionahrávku spustíte.

 • Klepnutím na tlačítko Pozastavit audionahrávku pozastavíte. Když znovu klepnete na tlačítko Přehrát, audionahrávka se opět spustí.

 • Posunutím jezdce dopředu nebo dozadu se můžete v audionahrávce posouvat na jiné místo.

Jestliže spustíte audionahrávku a pak se v textu posunete dolů, přehrávací panel zůstane zobrazený nahoře. Díky tomu můžete audionahrávku pozastavit a pak znovu spustit, aniž byste museli přerušit čtení.