Zázraky stvoření svědčí o Boží slávě

Když pozorujeme přírodu kolem nás, můžeme poznat vlastnosti našeho Stvořitele a získat k němu bližší vztah.

Zázraky stvoření svědčí o Boží slávě

Kolika věcí, které Bůh stvořil, si každý den všimnete? Díky nim můžete vidět, jak je Bůh nezměrně moudrý a jak moc nás miluje.

Světlo a barvy

Nádherné barvy, které Jehova vybral pro každý svůj výtvor, nám denně připomínají, jak moc nás miluje.

Voda

Každý den můžeme obdivovat tento výtvor, který svědčí o našem moudrém stvořiteli, Bohu Jehovovi.

Spolupráce v přírodě

Jak je to se životem na naší planetě? Vidíme v přírodě důkazy pečlivého plánování? Žijí organismy v celkovém souladu?

Vzory

Vzory, které vidíme v přírodě, nejsou náhodné. Každý svědčí o řádu a propracovaném plánu.

Prezentace

Co nám mimořádná krása vesmíru prozrazuje o jeho stvořiteli