Názory na vznik života

Lidé z různých zemí vypráví, proč začali přemýšlet o existenci Stvořitele.

Monica Richardsonová: Lékařka vysvětluje, proč věří v Boha

Kladla si otázku, jestli je zázrak narození dítěte výsledkem náhody, nebo promyšleného plánu. K jakému závěru na základě svých lékařských zkušeností došla?

Massimo Tistarelli: Expert na robotiku vysvětluje, proč věří v Boha

Je pro něj důležité mít věci vědecky podložené a to ho vedlo k tomu, že začal pochybovat o evoluci.

Petr Muzny: Profesor práv vysvětluje, proč věří v Boha

Narodil se za komunistického režimu. Existence Stvořitele byla považovaná za nesmysl. Všimněte si, co změnilo jeho názor.

Irène Hofová-Laurenceauová: Ortopedka vysvětluje, proč věří v Boha

Práce v oblasti ortopedie ji dovedla k tomu, že začala pochybovat o evoluci.