Přejít k článku

Svědkové Jehovovi – Lidé s živou vírou, 2. část: Ať světlo září

Badatelé Bible stojí před obrovským úkolem, který jim dal Ježíš – pomáhat lidem ze všech národů, aby se stali jeho učedníky. Mnozí jim budou odporovat. Stále lépe budou rozumět Písmu. A bude vyzkoušena jejich víra. Druhá část tohoto videa pojednává o tom, jak Jehova vede svůj lid od roku 1922 až do současnosti.