Přejít k článku

Přejít na obsah

Loď Lightbearer přiváží duchovní světlo do jihovýchodní Asie

Loď Lightbearer přiváží duchovní světlo do jihovýchodní Asie

Na začátku 30. let 20. století svědkové Jehovovi v Indonésii, Malajsii a dnešní Papui-Nové Guineji v podstatě ještě nekázali. Jak se dobrá zpráva nakonec dostala i tam? Australská (dnes australasijská) pobočka zakoupila 16metrovou dvoustěžňovou plachetnici neboli keč s motorovým pohonem. Loď dostala jméno Lightbearer (Nositel světla), protože měla pomoct průkopníkům * donést duchovní světlo i do vzdálených zemí. (Matouš 5:14–16)

Kázání na Nové Guineji

V únoru 1935 loď Lightbearer se sedmičlennou posádkou opustila přístav v Sydney. Plavili se severně podél východního pobřeží Austrálie směrem do Port Moresby na Nové Guineji. Členové posádky si cestou k jídlu lovili ryby, a pokud bylo potřeba opravit loď nebo doplnit zásoby jídla a paliva, zastavili v některém z přístavů, kolem kterých pluli. Desátého dubna 1935 vypluli z města Cooktown ve státě Queensland. Když měli proplout kolem nebezpečného Velkého bariérového útesu, zapnuli motor. Najednou ale motor začal vydávat zvláštní zvuky, a tak posádce nezbývalo nic jiného než ho vypnout. Co teď? Vrátit se zpátky, nebo zkusit na Novou Guineu doplachtit? Podle slov kapitána Erica Ewinse se nikomu z posádky vracet nechtělo. A tak loď Lightbearer napnula plachty a 28. dubna 1935 bezpečně doplula do Port Moresby.

Posádka lodi Lightbearer zleva: William Hunter, Charles Harris, Alan Bucknell (vpředu), Alfred Rowe, Frank Dewar, Eric Ewins, Richard Nutley

Zatímco jim v Port Moresby opravovali lodní motor, členové posádky kázali ve městě. Jen Frank Dewar ne. Frank, o kterém jeden bratr z posádky řekl, že to byl zvlášť houževnatý průkopník, později vyprávěl: „Vzal jsem si s sebou kupu knih a vydal jsem se kázat do vnitrozemí. Ušel jsem něco přes 30 kilometrů.“ Zpátky se pak vydal jinou cestou a musel se přebrodit přes říčku, kde plavali krokodýli. Byl ale opatrný a do města se v pořádku vrátil. Úsilí těchto bratrů se vyplatilo. Někteří z lidí, kteří tehdy přijali biblické publikace, se později stali svědky Jehovovými.

Kázání na Jávě

Jakmile byl motor opravený, posádka vyplula z Port Moresby směrem na ostrov Jáva v Nizozemské Východní Indii (území dnešní Indonésie). Kvůli doplnění zásob loď několikrát stavěla a do Batávie (dnešní Jakarty) doplula 15. července 1935.

Po příjezdu se jeden z členů posádky, Charles Harris, rozhodl opustit loď a zůstat na Jávě, kde dál horlivě kázal dobrou zprávu. * Řekl: „Tenkrát se kázalo hlavně tak, že se lidem rozdaly publikace a pak se přejelo do jiného města. S sebou jsem nosil publikace v arabštině, čínštině, nizozemštině, angličtině a indonéštině. Lidé si je moc rádi brali, takže jsem jich za rok rozdal až 17 000.“

Lightbearer s napnutými plachtami

Charlesovo horlivé kázání ale nezůstalo bez povšimnutí ze strany nizozemských úřadů. Jednou se jistý úředník zeptal bratra, který také sloužil na Jávě, kolik svědků káže ve východní Jávě. Měl na mysli oblast, kde byl Charles. „Jen jeden,“ odpověděl bratr. „A to vám mám věřit?“ rozčilil se úředník. „Všude se tam šíří vaše publikace, musíte tam mít celou armádu pracovníků!“

Kázání v Singapuru a Malajsii

Z Indonésie se loď plavila do Singapuru, kam doplula 7. srpna. Pokaždé když bratři v nějakém přístavu zastavili, přehrávali z lodi pomocí výkonného zesilovače a reproduktorů biblické přednášky. Tento způsob kázání dobré zprávy často přilákal velkou pozornost. Zmínily se o tom dokonce i singapurské noviny Singapore Free Press. Uvedly, že ve středu večer lidé mohli slyšet silný hlas, který se nesl po vodě z lodi Lightbearer. Dodaly, že se jednalo o unikátní přednášku z programu Strážné věže, který v Singapuru vysílá plachetnice Lightbearer už od té doby, co připlula z Austrálie. Podle této zprávy byly za dobrého počasí přednášky přehrávané z lodi slyšet až do vzdálenosti 4 kilometrů.

Když Lightbearer kotvil v Singapuru, posádku kvůli novému služebnímu úkolu opustil další člen, tentokrát Frank Dewar. Na svůj odchod vzpomínal: „Začali jsme kázat v Singapuru a pořád jsme bydleli na lodi. Těsně předtím, než se loď vydala na další cestu, mi Eric Ewins řekl něco, co jsem vážně nečekal: ‚Tak, Franku, jsi na místě. Dál už tě vzít nemůžeme. Vybral sis Siam (dnešní Thajsko). Tak běž!‘ Zalapal jsem po dechu a vykoktal ze sebe: ‚Ale já ani nevím, jak se do Siamu dostat!‘“ Eric mu vysvětlil, že nejdřív musí do Kuala Lumpuru (v dnešní Malajsii) a odtamtud dál vlakem. Frank ho poslechl, vydal se do Kuala Lumpuru a o několik měsíců později dorazil do Thajska. *

Loď Lightbearer plula podél západního pobřeží Malajsie a postupně zastavila v přístavech Johore Bahru, Muar, Malakka, Klang, Port Sweetenham (dnešní Port Klang) a Penang. V každém přístavu posádka přehrávala z lodního reproduktoru biblické přednášky. Jean Deschampová, která v té době sloužila v Indonésii, vzpomíná: „Ani létající talíř by nepřilákal takovou pozornost.“ Po přehrání přednášek posádka vyšla na břeh a rozdala publikace těm, kdo o ně měli zájem.

Kázání na Sumatře

Z Penangu loď plula přes Malacký průliv do Medanu na Sumatře (dnes část Indonésie). Eric Ewins vypráví: „V oblasti kolem města Medan to bylo moc příjemné a měli jsme tam zajímavé zážitky. Spousta lidí chtěla dobrou zprávu slyšet.“ Bratři tam rozdali kolem 3 000 publikací.

Loď Lightbearer potom pokračovala podél východního pobřeží Sumatry směrem na jih. Ve velkých přístavech posádka zastavila a kázala. V listopadu 1936 se loď vrátila do Singapuru, kde se od nich oddělil Eric Ewins. Ten se o několik týdnů později oženil s Irene Struysovou, která v Singapuru žila. Společně potom dál sloužili jako průkopníci na Sumatře. Loď Lightbearer se teď ale ocitla bez kapitána.

Kázání na Borneu

Novým kapitánem se stal zkušený mořeplavec Norman Senior, který ze Sydney přijel v lednu 1937. Posádka pak vyplula ze Singapuru na ostrovy Borneo a Celebes (dnešní Sulawesi). Tam kázali na velkém území a dostali se téměř 500 kilometrů do vnitrozemí.

Když loď Lightbearer připlula do přístavu Samarinda na Borneu, tamní správce přístavu odmítl dát bratrům oprávnění k tomu, aby mohli místním lidem kázat. Když mu ale Norman vysvětlil, jak naše kazatelská činnost probíhá, začal spolupracovat, a dokonce si vzal několik publikací.

Jindy zase přišel jeden z místních duchovních a poprosil Normana, aby měl u něj v kostele přednášku. Místo aby v kostele Norman mluvil sám, přehrál z gramofonu pět biblických přednášek. Tomu muži se myšlenky líbily, a dokonce si vzal nějaké publikace pro své přátele. Taková reakce ale byla ojedinělá. Většině duchovních se činnost svědků Jehovových nelíbila. Rozzlobilo je, jak posádka odvážně kázala, a tak přiměli odpovědné činitele, aby lodi Lightbearer zakázali kotvit v dalších přístavech.

Plavba lodi Lightbearer (na mapě jsou tehdejší zeměpisné názvy)

Návrat do Austrálie

V prosinci roku 1937 byla loď Lightbearer kvůli zákazu, o který se zasadili duchovní, nucena vrátit se do Austrálie. Posádka připlula do přístavu v Sydney právě včas, aby se mohla zúčastnit sjezdu svědků Jehovových, který se konal v dubnu 1938. Od chvíle, kdy Lightbearer vyplul ze Sydney, uběhly už víc než tři roky. Když byla na začátku 40. let činnost svědků Jehovových v Austrálii zakázána, bratři loď prodali. Jak uvedl bratr Ewins, „ta loď rozhodně splnila svůj účel“. Sám vzpomínal na roky strávené na lodi Lightbearer jako na jedno z nejšťastnějších období svého života.

Odkaz lodi Lightbearer žije dál

Posádka lodi Lightbearer šířila poselství o Království v rozlehlé oblasti, kde žilo mnoho lidí. Ačkoli se setkali s odporem, jejich úsilí nakonec přineslo skvělé výsledky. (Lukáš 8:11, 15) V zemích, kde tito průkopníci kázali, dnes slouží přes 40 000 zvěstovatelů. Těch pár odvážných bratrů, kteří se plavili na lodi nesoucí příhodné jméno, udělalo spoustu vynikající práce. Jsou krásným vzorem i pro nás dnes.

^ 2. odst. Průkopníci jsou svědkové Jehovovi, kteří věnují hodně času tomu, aby učili druhé lidi o Bibli.

^ 8. odst. Životní příběh Charlese Harrise vyšel ve Strážné věži z 1. června 1994.

^ 12. odst. Podrobnější zprávu najdete v Ročence svědků Jehovových z roku 1991 na straně 187 (česky nevyšlo).