Přejít k článku

Přejít na obsah

JAK SE POUŽÍVAJÍ VAŠE DARY

Vysílání sjezdu

Vysílání sjezdu

1. SRPNA 2021

 Regionální sjezd v roce 2020 byl výjimečný – byl to historicky první celosvětový sjezd přes internet. I když většina bratrů a sester v Malawi a Mosambiku nemá přístup k internetu, tohoto sjezdu se účastnili. Jak to udělali?

 Výbor koordinátorů a vyučovací výbor vedoucího sboru schválily, aby se v Malawi a Mosambiku sjezd vysílal v televizi a v rádiu. Proč byla taková výjimka potřeba? Malawi patří k zemím, kde je nejdražší připojení k internetu na světě, a proto si ho tam může dovolit jen velmi málo svědků. William Chumbi, člen výboru pobočky v Malawi, vysvětluje: „Rádio a televize byl jediný způsob, jak se mohl duchovní pokrm k bratrům a sestrám dostat.“ Luka Sibeko, který slouží ve stejném výboru pobočky, dodává: „Pokud bychom k přenosu sjezdu nemohli využít televizi a rádio, na území naší pobočky by ho mohlo sledovat jen pár bratrů a sester.“ Ani v Mosambiku není příliš bratrů, kteří by si mohli dovolit elektronické zařízení, natož internet.

Zařizování

 Kvůli pandemii covidu-19 už některé televizní a rádiové stanice vysílaly naše shromáždění. a Bratři tyto stanice požádali, aby jim poskytly delší vysílací čas a bylo tak možné přenášet sjezd.

 V Malawi ale narazili na jeden problém. Většina vysílacích stanic se obává, že při delších programech přijdou o sledovanost, a proto si u nich lze koupit pouze jednu hodinu vysílacího času. Bratři jim vysvětlili, že to, co děláme, pomáhá lidem a že i během lockdownu se snažíme lidi povzbuzovat prostřednictvím dobré zprávy z Bible, protože jim může pomoct, aby byli lepšími občany a měli šťastnou rodinu. Stanice bratrům na základě toho vyhověly a poskytly jim delší vysílací čas.

 V Malawi sjezd vysílala jedna televizní a jedna rádiová stanice. Obě mají celostátní pokrytí, a tak jsou dostupné milionům lidí. V Mosambiku sjezd vysílala jedna televizní a 85 rádiových stanic.

 V obou zemích zaplatili bratři za přenos sjezdu dohromady 28 227 dolarů b televizním stanicím a téměř 20 000 dolarů rádiovým stanicím. Cena za vysílání v rádiích se pohybovala od 15 dolarů u malých stanic až po 2 777 dolarů u těch celostátních.

 Bratři dělali, co mohli, aby darované prostředky využili co nejlépe. V Malawi se jim například podařilo se stanicemi vyjednat nižší ceny a v jedné z nich slevu ve výši 30 procent. Díky tomu se ušetřilo celkem 1 711 dolarů. V Mosambiku byli zas v některých stanicích ochotní snížit ceny, protože věděli, že svědkové Jehovovi mají pověst poctivých lidí, kteří platí včas.

Vyjádření vděčnosti

 Za to, že mohli sjezd sledovat nebo poslouchat, byli naši bratři opravdu vděční. Patrick, který slouží jako starší v Malawi, říká: „Toho, co pro nás bratři z vedoucího sboru během pandemie udělali, si moc vážíme.“ Isaac, který je taky z Malawi, říká: „Nemáme nic jiného než rádio, a tak jsme byli moc vděční za to, že jsme díky Jehovově organizaci měli možnost poslouchat sjezd v rádiu. Povzbudilo to pak celou rodinu. Byl to pro nás důkaz, že Jehova svůj lid miluje.“

 Pro jednoho zvěstovatele v Mosambiku byl sjezd v roce 2020 úplně prvním sjezdem. Říká: „To, že bylo sjezd možné sledovat v televizi, mi připomnělo, že Jehova je všemohoucí Bůh. Ani pandemie mu nezabránila v tom, aby nám dával duchovní pokrm, a dokonce jsem si ho mohl vychutnat přímo v obýváku. Viděl jsem, že mezi Božím lidem je opravdová láska. Jsem přesvědčený, že tohle je pravé náboženství.“

 Starší, který se jmenuje Wyson říká: „Jsem moc rád za to, jak se o nás věrný otrok během pandemie stará. Žijeme v chudé části světa, kde spoustu z nás trápí finanční problémy. Díky tomu, že bylo možné sjezd sledovat v televizi a v rádiu, jsme o něj ale nepřišli a hodně nás povzbudil.“

 Výbor koordinátorů a vyučovací výbor schválily, aby se regionální sjezd i v roce 2021 v některých částech světa vysílal v televizi a v rádiu. Z čeho jsou hrazené náklady, které jsou s tím spojené? Z dobrovolných darů na celosvětovou činnost, které je možné zaslat jedním ze způsobů uvedených na stránkách donate.jw.org. Děkujeme za vaši štědrost.

a Začátkem roku 2020 výbor koordinátorů schválil, aby se kvůli pandemii covidu-19 na některých místech vysílala naše shromáždění v televizi a v rádiu. To pomohlo těm, kdo se nemohli účastnit shromáždění v sále Království ani ho sledovat přes JW Stream, protože žijou tam, kde není připojení k internetu a mobilní sítě nejsou dostupné nebo jsou příliš drahé. Toto opatření se tedy netýkalo těch, kdo se na shromáždění mohli připojit s místním sborem.

b Všechny částky v tomto článku jsou uvedené v amerických dolarech.