Přejít k článku

Přejít na obsah

JAK SE POUŽÍVAJÍ VAŠE DARY

Humanitární pomoc v době nouze

Humanitární pomoc v době nouze

1. ÚNORA 2021

 V roce 2020 svět zasáhla celosvětová pandemie nemoci covid-19 a spousta přírodních katastrof. Jak svědkové Jehovovi pomáhali těm, které to postihlo?

 V průběhu služebního roku 2020 * výbor koordinátorů vedoucího sboru schválil výdaje na humanitární pomoc ve výši 28 milionů dolarů. * Tyto prostředky byly využity ve prospěch obětí víc než 200 různých katastrof – k těm patří pandemie nemoci covid-19, četné tropické cyklóny, záplavy v Africe, nedostatek jídla ve Venezuele a extrémní sucha v Zimbabwe. Díky darovaným prostředkům se mohlo nakoupit jídlo, voda, přístřeší, oblečení a léky a taky základní věci potřebné k úklidu, opravám a stavebním pracím. Podívejme se na několik konkrétních případů.

 Covid-19. Pandemie ovlivnila naše bratry a sestry po celém světě, a to jak fyzicky, tak psychicky a finančně. Proto bylo vytvořeno celkem víc než 800 výborů pro humanitární pomoc. Tyto skupiny zjišťovaly, co naši bratři potřebují, a neprodleně o tom informovaly výbor koordinátorů. Díky tomu se pomoc rychle dostala tam, kde byla potřeba.

 V průběhu celého roku výbory pro humanitární pomoc pomáhaly s dodávkami jídla, vody, dezinfekčních prostředků a základních léků. V jiných oblastech zase spolupracovaly s místními staršími, aby zvěstovatelé získali příspěvky od státu.

 Naší humanitární činnosti si všimli i lidé, kteří nejsou svědkové. Například Field Simwinga, oblastní zastupitel pro region Nakonde v Zambii, řekl našim bratrům: „Za vaši včasnou pomoc rodinám, které to opravdu potřebovaly, jsme vám zavázaní.“

 Nedostatek jídla v Angole. Kvůli pandemii covidu-19 se snížila dostupnost potravin v Angole. Ceny byly tak vysoké, že pro mnoho našich bratrů a sester bylo čím dál těžší nakoupit si jídlo.

Potravinové balíčky se z Brazílie posílaly do Angoly

 Pobočka v Brazílii dostala za úkol poslat bratrům v Angole potravinové balíčky. Aby se prostředky pro humanitární pomoc využily co nejlíp, bratři pečlivě sledovali ceny jídla i dopravy a nakoupili potraviny ve velkém. Každý balíček tak i s dopravou vyšel na pouhých 22 dolarů, a přitom obsahoval téměř 20 kilogramů základních potravin, jako je rýže, fazole a olej na vaření. Dohromady bylo odesláno 33 544 balíčků o celkové hmotnosti 654 tun. Tyto balíčky spolu s potravinami z místních zdrojů pomohly víc než 50 000 lidí.

 Co na to říkají naši bratři a sestry? Alexandre, který žije v odlehlé části Angoly, se vyjádřil: „Tohle je pro mě důkaz, že Jehova mě má rád a že nejsem sám. Jeho organizace na mě pamatuje.“ Mariza, svobodná maminka, říká: „Jehova vyslyšel moji prosbu. Děkuju jemu i jeho organizaci.“

Bratři a sestry v Angole jsou vděční za potraviny, které dostali

 Extrémní sucho v Zimbabwe. V průběhu služebního roku 2020 Zimbabwe postihlo katastrofální sucho, kvůli kterému miliony lidí hladověly. Nedostatkem jídla tam trpěly i tisíce svědků Jehovových.

 Vzniklo proto pět výborů pro humanitární pomoc, aby koordinovaly dodávky jídla pro naše bratry. Stovky zvěstovatelů se zapojily při balení a nakládání jídla nebo tím, že zapůjčili svůj dopravní prostředek. * Během služebního roku 2020 potraviny v celkové hodnotě 691 561 dolarů pomohly víc než 22 700 lidí.

Bratři a sestry v Zimbabwe dostávají humanitární pomoc (ještě před pandemií)

 V některých případech humanitární pomoc dorazila ve chvíli, kdy už místním bratrům došly všechny jejich zásoby. Bratři a sestry pak začali s radostí chválit Jehovu a někteří dokonce zpívali písně Království.

 V jedné oblasti se konala schůze místních obyvatel, na které se mluvilo o pomoci, kterou nabízela jedna nestátní nezisková organizace. Přišly tam i dvě naše ovdovělé sestry. Když ale zjistily, že se tam čím dál víc mluví o politice, uvědomily si, že nemůžou s čistým svědomím splnit podmínky požadované pro získání pomoci. Když ze schůze odcházely, ostatní se jim posmívali a říkali: „Až budete chtít jídlo, tak za náma nechoďte.“ Už za pouhé dva týdny ale sestry dostaly potravinové balíčky, které jim přivezli naši bratři – dlouho před tím, než dorazila pomoc od té nevládní organizace.

„Jehova ještě nikdy nezklamal ty, kdo mu slouží,“ říká Prisca

 Díky humanitární činnosti v Zimbabwe bylo vydáno hezké svědectví. Tady je jeden příklad. Prisca, která žije v malé vesnici, i přes komplikace způsobené suchem trávila každou středu a pátek ve službě, a to i v období, kdy se obdělávala pole. Její sousedé to nechápali a posměšně jí říkali: „Kvůli tomu tvému kázání nebudete mít doma co jíst.“ Prisca na to odpovídala: „Jehova ještě nikdy nezklamal ty, kdo mu slouží.“ Nedlouho potom dostala potravinovou výpomoc od naší organizace. Na některé její sousedy to tak zapůsobilo, že Prisce řekli: „Bůh tě opravdu nezklamal. Chceme se o něm dozvědět víc.“ Sedm z nich začalo poslouchat sborová shromáždění, která se vysílají v rádiu.

 Žijeme v závěru tohoto systému, a tak musíme počítat s tím, že bude i nadále docházet k přírodním katastrofám. (Matouš 24:3, 7) Moc si vážíme vašich štědrých darů, které posíláte různými způsoby uvedenými na stránce donate.jw.org. Díky nim se pomoc dostane včas k těm, kdo ji potřebují.

^ Služební rok 2020 zahrnuje období od září 2019 do srpna 2020.

^ Všechny částky v tomto článku jsou uvedené v amerických dolarech.

^ Bratři si museli kvůli omezením spojenými s pandemií covidu-19 vyřídit povolení, aby mohli potraviny doručit. Taky dodržovali bezpečnostní opatření, aby se nevystavovali riziku nákazy.