Přejít k článku

Přejít na obsah

Světu dochází voda. Co k tomu říká Bible?

Světu dochází voda. Co k tomu říká Bible?

 Všichni potřebujeme k životu čistou vodu. Jenže „celosvětová poptávka po vodě stále roste,“ varoval generální tajemník OSN António Guterres, „a tak čelíme vážné vodní krizi.“ Pitná voda je už teď těžko dostupná pro miliardy lidí po celém světě.

Strdel/AFP via Getty Images

 Bude někdy dost vody pro všechny? Nebo budeme její nedostatek řešit pořád? Co k tomu říká Bible?

Bude jednou podle Bible vody dostatek?

 Bible slibuje, že vodní krize nebude trvat věčně. Přijde doba, kdy bude dost čisté vody pro všechny.

 „V pustině vytrysknou vody a na poušti potoky. Žárem vyprahlá zem se změní v rákosnatou tůň a žíznivá půda v prameny vod.“ (Izajáš 35:6, 7)

 Proč tomu slibu můžeme věřit? Bible se zmiňuje o jednom zajímavém detailu, jak je naše planeta vytvořená. O co jde?

Co Bible říká o zemi a koloběhu vody

 „[Bůh zemi] nestvořil zbytečně, ale proto, aby byla obydlená.“ (Izajáš 45:18)

 Bůh chtěl, aby byla země plná života, a tak nastavil přírodní cykly tak, aby na ní byl dostatek čisté vody.

 „Kapky vody [Bůh] táhne vzhůru a ty se z mlhy mění na déšť, voda se pak lije z oblaků a hojně svlažuje lidstvo.“ (Job 36:27, 28)

 V téhle pasáži je jednoduchý popis toho, jak Bůh v přírodě nastavil recyklaci vody. Voda se vypařuje z půdy a moře, kondenzuje a potom se vrací na zem ve formě srážek. Lidé i zvířata tak mají zajištěný neustálý přísun čisté vody. (Kazatel 1:7; Amos 5:8)

 „Dám vám deště v pravý čas a země přinese svou úrodu a stromy v poli dají své ovoce.“ (3. Mojžíšova 26:4)

 Starověkým Izraelitům, kteří se věnovali hlavně zemědělství, Bůh slíbil, že jim bude zajišťovat dost vody, aby měli bohatou úrodu. Ví, že produkce potravin závisí na předvídatelném počasí.

 To, co Bůh udělal ve starověkém Izraeli, brzo udělá na celé zemi. (Izajáš 30:23) Teď se ale vodní krize na mnoha místech ve světě prohlubuje a nedostatek deště je jenom část problému. Co dalšího Bible říká o tom, jak bude vodní krize vyřešena?

Jak skončí vodní krize

 Bible ukazuje, že Bůh vyřeší problémy, které naši planetu sužují, včetně nedostatku vody. Udělá to prostřednictvím svého království. (Matouš 6:9, 10) Je to nebeská vláda, která bude vládnout nad zemí. (Daniel 2:44; Zjevení 11:15) Boží království navíc udělá to, co lidské vlády nedokážou – odstraní příčiny vodní krize.

 Problém: Klimatické změny přispívají k závažnému narušení koloběhu vody. Důsledkem jsou mimo jiné velká sucha, rozsáhlé záplavy způsobené přívalovými dešti a stoupající hladina moří.

 Řešení: Boží království obnoví ekologickou rovnováhu, a tak se naše planeta bude moct uzdravit. Bůh slibuje: „Podívej, všechno tvořím nové.“ (Zjevení 21:5) Na vyprahlých místech bude spousta vody, a tak bude život vzkvétat i tam, kde se dnes nedá žít. (Izajáš 41:17–20) Ježíš Kristus jako král Božího království bude mít pod kontrolou přírodní síly.

 Když byl Ježíš na zemi, uklidnil děsivou bouři. Byla to malá ukázka toho, jakou moc od Boha dostal. (Marek 4:39, 41) Pod jeho vládou budou přírodní katastrofy věcí minulosti. Lidé už se jich nebudou muset bát. Budou žít v klidu a bezpečí.

 Problém: Krátkozraká rozhodnutí lidí a chamtivé obchodní společnosti mají na svědomí znečišťování řek, jezer a podzemních zásob vody. Vodní krizi to jenom zhoršuje.

 Řešení: Bůh zemi očistí a postará se o to, aby se řeky, jezera, moře a půda zase zotavily. Ze země se stane ráj. Bible to popisuje poeticky: „Pustina a vyprahlá zem budou jásat, poušť se bude radovat a rozkvete jako šafrán.“ (Izajáš 35:1)

 Co čeká ty, kdo se k přírodě ani k druhým lidem nechovají hezky? Bůh chce „zničit ty, kdo ničí zemi“. (Zjevení 11:18; Přísloví 2:21, 22)

 Problém: Lidé špatně hospodaří s vodními zdroji – odebírají z nich víc vody, než se stačí doplňovat.

 Řešení: Díky Božímu království se bude na zemi dít to, co chce Bůh, ne to, co chtějí sobečtí lidé. (Matouš 6:9, 10) Tohle království poskytne lidem to nejlepší vzdělání. Izajáš 11:9 říká: „Země se naplní poznáním o Jehovovi.“ a K čemu to povede? Díky takovému vzdělání a díky hluboké lásce k Bohu a všemu, co vytvořil, se budou lidé dokonale starat o naši nádhernou planetu a budou umět dobře využívat přírodní zdroje.

  •    Jestli by vás zajímalo, co dalšího Boží království udělá, podívejte se na článek „Čeho Boží království dosáhne?“.

  •    Chtěli byste vědět, jak to bude na zemi vypadat, až se z ní stane ráj? Přečtěte si v Bibli 35. kapitolu knihy Izajáš.

  •    Zajímalo by vás, co má Bůh v plánu s lidmi a se zemí? Ve videu Proč Bůh stvořil zemi? najdete odpověď.

a Jehova je Boží jméno. (Žalm 83:18) Viz článek „Kdo je Jehova?“.