Přejít k článku

Přejít na obsah

BUĎTE BDĚLÍ!

Rusko napadlo Ukrajinu

Rusko napadlo Ukrajinu

 Dne 24. února 2022 v časných ranních hodinách zahájilo Rusko vojenskou invazi na Ukrajinu, a to navzdory snahám vrcholných světových představitelů válce zabránit. Jaký dopad na situaci ve světě může tento válečný konflikt mít? António Guterres, generální tajemník Organizace spojených národů, před několika dny řekl: „Cena v podobě lidského utrpení, zkázy a ohrožení evropské i celosvětové bezpečnosti bude nepředstavitelně vysoká.“

Proč k podobným událostem podle Bible dochází?

  •   Ježíš Kristus předpověděl, že přijde doba, kdy „bude bojovat národ proti národu a království proti království“. (Matouš 24:7) V článku „Čím se mají vyznačovat ‚poslední dny‘ neboli ‚čas konce‘?“ se dočtete, že podle Bible jsou dnešní války splňováním Ježíšova proroctví.

  •   Biblická kniha Zjevení vykresluje války jako jezdce na „ohnivě červeném koni“, kterému „bylo dovoleno odejmout ze země mír“. (Zjevení 6:4) Přečtěte si článek „Apokalyptičtí jezdci – co jsou zač?“, ve kterém se dozvíte, jak se toto proroctví vztahuje na dnešní válečné konflikty.

  •   Kniha Daniel předpověděla, že mezi sebou budou soupeřit „král severu“ a „král jihu“. (Daniel 11:25–45) Ve videu Splněné proroctví: Daniel 11. kapitola se dozvíte, proč můžeme za krále severu označit Rusko a jeho spojence. a

  •   Zjevení také mluví o „válce, která vypukne ve velkém dni Všemohoucího Boha“. (Zjevení 16:14, 16) To ale není válka mezi jednotlivými národy, jakou například pozorujeme teď. Přečtěte si článek „Co je Armagedon?“, ve kterém se o této budoucí události dozvíte víc.

Proč se můžete do budoucnosti dívat s optimismem?

  •   Bible říká, že Bůh „na celé zemi [ukončí] války“. (Žalm 46:9) V článku „Spolehlivá naděje na lepší zítřky“ se o tom, jakou budoucnost nám Bůh slibuje, dočtete víc.

  •   Ježíš své následovníky učil, aby se modlili o příchod Božího království. (Matouš 6:9, 10) Je to nebeská vláda, která zajistí, aby se tady na zemi děla Boží vůle – a k tomu patří i celosvětový mír. Zajímá vás, co může Boží království udělat pro vás osobně? Podívejte se na video Co je Boží království?

 Na Ukrajině žije přes 129 000 svědků Jehovových. Tak jako svědkové v ostatních zemích jsou stejně jako Ježíš politicky neutrálníodmítají válčit. (Jan 18:36) Po celém světě oznamují „dobrou zprávu o Království“ a říkají, že právě tato vláda je řešením všech lidských problémů, včetně válek. (Matouš 24:14) Pokud se chcete o biblické naději do budoucna dozvědět víc, prosím, kontaktujte nás.

a Podrobný rozbor tohoto proroctví najdete v článcích „‚Král severu‘ v čase konce“ a „Kdo je dnes ‚králem severu‘?“.