Přejít k článku

Přejít na obsah

Dezinformace – co to je a jak se před nimi chránit?

Dezinformace – co to je a jak se před nimi chránit?

 Dnes máme k dispozici víc informací než kdy dřív. Mnohé z nich jsou užitečné pro naše zdraví a bezpečnost. Je ale namístě opatrnost, protože v záplavě informací můžete narazit i na:

 Před nebezpečným šířením dezinformací během pandemie covidu-19 varoval například generální tajemník Spojených národů: „Přibývá škodlivých a pochybných návodů, jak si zlepšit zdraví.“ Dále uvedl: „Nepravdivé zprávy se šíří nejrůznějšími digitálními kanály. Internet je plný nepodložených konspiračních teorií. Výsledkem je nesnášenlivost, očerňování a předsudky vůči jednotlivcům i skupinám.“

 Je pravda, že dezinformace nejsou ničím novým. Bible ale předpověděla, že v naší době „zlí lidé a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu, budou klamat druhé a druzí budou klamat je“. (2. Timoteovi 3:1, 13) Díky internetu se k nám dnes dostanou nepravdivé zprávy snadněji a rychleji než kdy dřív. Když si nedáme pozor, mohli bychom neúmyslně přispět k jejich šíření. Mohlo by se pak stát, že náš e-mail, profil na sociálních sítích a zprávy, které odebíráme, budou plné překroucených faktů a polopravd.

 Jak se před zavádějícími informacemi a konspiračními teoriemi můžete chránit? Podívejte se, co k tomu říká Bible.

 •   Nevěřte všemu, co vidíte nebo slyšíte

   Co k tomu říká Bible: „Naivní člověk věří každému slovu, ale chytrý zvažuje své kroky.“ (Přísloví 14:15, poznámka pod čarou)

   Nechat se oklamat není nic těžkého. Například si vezměte, kolik po internetu, a hlavně na sociálních sítích, koluje různých krátkých videí a fotek s popisky. Tyto příspěvky, kterým se také někdy říká memy, mají často za cíl lidi pobavit. Vtip může vzniknout tak, že se obrázek nebo video upraví nebo vytrhnou z kontextu. Dnes dokonce není problém vytvořit naprosto věrohodná videa, ve kterých lidé dělají nebo říkají něco, co se ve skutečnosti vůbec nestalo.

   „Většina dezinformací koluje na sociálních sítích jako upravená videa nebo obrázky, například ve formě memů.“ (Axios Media)

   Položte si otázku: Je to, co mi někdo poslal, seriózní informace?

 •   Ověřte si zdroj a obsah sdělení

   Co k tomu říká Bible: „Všechno prověřujte.“ (1. Tesaloničanům 5:21, Bible21)

   Než uvěříte nějaké zprávě a pošlete ji dál, ověřte si, že je pravdivá, a to i v případě, že se o ní hodně mluví mezi lidmi a v médiích. Jak to můžete udělat?

   Ověřte si, jak spolehlivý je váš zdroj. Média a jiné organizace můžou prezentovat zprávu tak, aby vyhovovala jejich obchodním nebo politickým zájmům. Proto je dobré porovnat, jak tu informaci podávají ještě další zdroje. Neověřené informace se k nám také můžou dostat od přátel, kteří je sdílejí e-mailem nebo na sociálních sítích. A tak nevěřte zprávě, kterou si nemůžete zkontrolovat.

   Ujistěte se, že obsah sdělení je aktuální a přesný. Dívejte se, kdy zpráva vyšla, jestli obsahuje ověřitelná fakta a jestli tvrzení v ní jsou dobře podložená. Buďte zvlášť opatrní, když se zdá, že složitý problém se podává až příliš jednoduše nebo když má zpráva vyvolat silné emoce.

   „Ověřování informací dnes pravděpodobně začíná být stejně důležité jako mytí rukou.“ (Sridhar Dharmapuri, vrchní úředník OSN pro bezpečnost potravin a výživu)

   Položte si otázku: Předkládá ta zpráva jenom jeden úhel pohledu nebo podává osobní názor, jako by to byl ověřený fakt?

 •   Řiďte se fakty, ne osobními pocity

   Co k tomu říká Bible: „Kdo spoléhá na své srdce, je hloupý.“ (Přísloví 28:26)

   Obvykle spíš důvěřujeme informacím, které se shodují s tím, co si sami myslíme a co se nám líbí. A přesně tak to funguje na internetu. Na základě toho, co jsme v minulosti vyhledávali a co nás zaujalo, se nám zobrazují další zprávy a příspěvky na sociálních sítích. Jenže to, co se nám líbí, není vždycky to, čemu bychom měli věřit.

   „Lidé jsou schopní uvažovat rozumně a logicky. Když ale vstoupí do hry naše přání, touhy, obavy a pohnutky, je daleko pravděpodobnější, že přijmeme jako fakt něco, čemu prostě chceme věřit.“ (Peter Ditto, sociální psycholog)

   Položte si otázku: Považuji tuhle informaci za pravdivou jenom proto, že si přeji, aby to byla pravda?

 •   Zastavte šíření dezinformací

   Co k tomu říká Bible: „Nešiř nepravdivou zprávu.“ (2. Mojžíšova 23:1)

   Uvědomte si, že to, co pošlete druhým, může mít vliv na to, co si budou myslet a co udělají. Dokonce i když s dobrým úmyslem přepošlete nesprávnou informaci, můžete způsobit hodně škody.

   „Pravidlo číslo 1 je zpomalit a zeptat se sám sebe: Vážně mám tohle poslat dál? Kdyby se takhle zamyslel každý, dezinformací na internetu by bylo daleko míň.“ (Peter Adams, viceprezident News Literacy Project)

   Položte si otázku: Posílám dál informaci, kterou mám opravdu ověřenou?