Přejít k článku

Přejít na obsah

Pomoc pro oběti domácího násilí

Pomoc pro oběti domácího násilí

 „Násilí páchané na ženách je celosvětový zdravotní problém epidemických rozměrů, který je nutné neodkladně řešit,“ uvádí Světová zdravotnická organizace. Podle odhadu této organizace téměř 30 procent „žen zažilo ze strany svého partnera fyzický a /nebo sexuální útok“. Zpráva OSN uvádí, že v jednom z posledních let zemřelo po celém světě zaviněním svého partnera nebo jiného člena rodiny odhadem průměrně 137 žen denně. *

 Statistiky možná odhalují, jak velký problém domácí násilí je, ale v žádném případě nedokážou vyjádřit citovou a fyzickou bolest, kterou každá oběť zažívá.

 Zažíváte doma fyzické nebo psychické týrání? Nebo někoho takového znáte? Pokud ano, následující rady z Bible můžou pomoct vám i vašim blízkým.

  Pokud vás partner týrá, není to vaše vina

  Nebojte se říct si o pomoc

  Nejste na to sami

  Domácí násilí brzy skončí

  Jak můžete pomoct tomu, kdo je obětí domácího násilí

 Pokud vás partner týrá, není to vaše vina

 Co říká Bible: „Každý z nás se tedy bude Bohu zodpovídat sám za sebe.“ (Římanům 14:12)

 Pamatujte si: Za násilné jednání nese odpovědnost ten, kdo ho páchá.

 Jestliže vás partner týrá a pak tvrdí, že je to vaše vina, nevěřte tomu. Žena si zaslouží, aby ji manžel miloval, ne týral. (Kolosanům 3:19)

 V některých případech může za násilníkovým chováním stát porucha osobnosti, zneužívání alkoholu nebo to, v jakém prostředí vyrůstal. Ať už to je jakkoliv, za to, jak s vámi zachází, se bude Bohu zodpovídat. A je na něm, aby svoje chování změnil.

 Nebojte se říct si o pomoc

 Co říká Bible: „Díky mnoha rádcům se [plány] uskuteční.“ (Přísloví 15:22)

 Pamatujte si: Pokud se cítíte v ohrožení nebo nevíte, co dělat dál, druzí vám můžou pomoct.

 Proč je dobré požádat o pomoc? Domácí násilí ovlivňuje mnoho stránek života. Když se rozhodujete, co dál, musíte zvážit různé faktory, které zdánlivě stojí proti sobě, například:

  •   vaše osobní bezpečnost

  •   vaše děti a co je pro ně nejlepší

  •   vaše finanční situace

  •   vaše city k partnerovi

  •   vaše přání zachránit manželství, kdyby se partner změnil

 Je pochopitelné, jestliže cítíte, že je toho na vás moc a nevíte kudy kam. Na koho se můžete obrátit?

 Přítel nebo člen rodiny, kterému důvěřujete, vám může poskytnout konkrétní pomoc a psychickou podporu. Už jen svěřit se někomu, komu na vás záleží, přinese velkou úlevu.

 Krizové linky a poradny nabízejí okamžitou pomoc. Lidé, kteří tam pracují, vám poradí, jak si vytvořit bezpečnostní plán. Pokud si váš partner svůj problém uvědomuje a opravdu se chce změnit, na krizové lince může i on zjistit, co dělat.

 Další pomoc v případě bezprostředního nebezpečí můžete získat od lékařů, zdravotních sester a dalších vyškolených odborníků.

 Nejste na to sami

 Co říká Bible: „Jehova * je blízko těm, kdo mají ztrápené srdce, a ty, kdo jsou zdrcení, zachraňuje.“ (Žalm 34:18)

 Pamatujte si: Bůh slibuje, že vám pomůže.

 Jehovovi na vás velmi záleží. (1. Petra 5:7) Rozumí vašim nejhlubším pocitům a myšlenkám. Dokáže vás utěšit prostřednictvím svého Slova, Bible. A bude moc rád, když se k němu budete modlit. Můžete ho prosit, aby vám dal moudrost a sílu, kterou k řešení své situace potřebujete. (Izajáš 41:10)

 Domácí násilí brzy skončí

 Co říká Bible: „Každý bude bydlet pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo jim nebude nahánět strach.“ (Micheáš 4:4, poznámka pod čarou)

 Pamatujte si: Bible slibuje, že už brzy bude domov pokojné místo, kde se bude každý cítit v bezpečí.

 Bůh Jehova je jediný, kdo dokáže všechny naše problémy vyřešit úplně a jednou provždy. Bible říká, co pro lidi udělá: „Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest.“ (Zjevení 21:4) Dokonce i všechny bolestné vzpomínky se rozplynou, protože budeme mít spoustu nových hezkých zážitků. (Izajáš 65:17) Takovou poklidnou budoucnost můžete mít podle Bible i vy.

^ V tomto článku se o obětech domácího násilí mluví jako o ženách, ale mnohé z těchto informací se vztahují i na muže, kteří jsou obětí takového násilí.

^ Jehova je podle Bible Boží jméno.