Přejít k článku

Přejít na obsah

Může vám Bible pomoct překonat závislost na návykových látkách?

Může vám Bible pomoct překonat závislost na návykových látkách?

 Užívání návykových látek, včetně nelegálních drog, si každý rok vyžádá miliony životů. Během pandemie covidu-19 se tenhle problém ještě prohloubil. Rady z Bible už ale pomohly mnoha lidem, aby se své závislosti zbavili. Pokud s tím taky bojujete, můžou tyhle rady pomoct i vám. a

V tomhle článku se dozvíte:

 Proč hledat pomoc v Bibli?

 Z výzkumů vyplývá, že závislost je často spojená s hluboce zakořeněnými pocity jako osamělost, stres, úzkost a deprese. Bible vám ale může pomoct, abyste tyhle pocity, které k vaší závislosti přispívají, dokázali překonat. Ukazuje, jak si můžete vytvořit blízký vztah s Bohem. (Žalm 25:14) S jeho pomocí dokážete zvládnout i zdánlivě nepřekonatelné problémy. (Marek 11:22–24)

 Čtyři kroky, jak se zbavit závislosti

  1.  1. Poznejte Boha Jehovu. b (Jan 17:3) Je stvořitel a má neomezenou moc. Navíc je to váš milující nebeský Otec. Chce se s vámi přátelit a využít svoji sílu, aby vám pomáhal. (Izajáš 40:29–31; Jakub 4:8) Když jeho nabídku přátelství přijmete, má pro vás připravenou nádhernou budoucnost. (Jeremjáš 29:11; Jan 3:16)

  2.  2. Proste Jehovu o pomoc. Modlete se k němu a proste ho, aby vám pomohl vaši závislost překonat. Budete pak z jeho pohledu „svatí“ neboli čistí a bude z vás mít radost. (Římanům 12:1) Pomocí svého svatého ducha, což je jeho aktivní síla, vám dá „mimořádnou sílu“. (2. Korinťanům 4:7; Lukáš 11:13) Díky ní se dokážete závislosti na návykových látkách zbavit a vytvořit si „novou osobnost“, která se Bohu líbí. (Kolosanům 3:9, 10)

  3.  3. Poznávejte, co si myslí Bůh. (Izajáš 55:9) Pomůže vám vytvářet si „nový způsob myšlení“, jinými slovy změnit svoje myšlenkové vzorce, a tak překonat závislost. (Efezanům 4:23) To, co si Bůh myslí, najdete v Bibli, a proto je důležité si ji pravidelně číst. (Žalm 1:1–3) Mnozí zjistili, že myšlenkám z Bible líp rozumí, když jim to někdo vysvětlí. (Skutky 8:30, 31) Svědkové Jehovovi nabízí interaktivní biblický kurz, který je zdarma. Taky vás zveme na naše shromáždění, kde rozebíráme, co Bible říká a jak to můžeme uplatnit ve svém životě.

  4.  4. Vybírejte si dobré přátele. V boji se závislostí na vás můžou mít vaši přátelé velký vliv, ať už dobrý, nebo špatný. (Přísloví 13:20) Bůh si pro vás přeje to nejlepší, a tak chce, abyste si našli přátele mezi těmi, kdo ho uctívají. (Žalm 119:63; Římanům 1:12) Taky si pečlivě vybírejte zábavu, protože je to stejné, jako byste s lidmi, na které se díváte, které posloucháte nebo o kterých čtete, trávili čas. Vyhýbejte se všemu, co by mohlo oslabit vaše rozhodnutí dělat správné věci. (Žalm 101:3; Amos 5:14)

 Biblické verše, které vám v boji se závislostí můžou pomoct

 Žalm 27:10: „I kdyby mě opustil můj vlastní otec a matka, sám Jehova se mě ujme.“

 „Nikdy jsem nepoznal svého biologického tátu, a tak jsem uvnitř cítil prázdnotu. Když jsem ale poznal Boha Jehovu a zjistil, že je skutečný a miluje mě, našel jsem smysl života a dokázal jsem svoji závislost porazit.“ (Wilby, Haiti)

 Žalm 50:15: „Volej ke mně v době tísně. Osvobodím tě a ty mě budeš oslavovat.“

 „Tenhle verš mi znovu a znovu dodával sílu, dokonce i když jsem do toho zase spadl. Jehova dodržel svůj slib.“ (Serhiy, Ukrajina)

 Přísloví 3:5, 6: „Důvěřuj Jehovovi celým svým srdcem a nespoléhej se na svůj úsudek. Všímej si ho na všech svých cestách, a on sám tvé stezky urovná.“

 „Tyhle verše mi pomohly nespoléhat se na sebe, ale na Jehovu. Díky síle od něj jsem dokázal svůj život úplně změnit.“ (Michele, Itálie)

 Izajáš 41:10: „Neboj se, vždyť jsem s tebou. Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh. Posílím tě, pomůžu ti. Budu tě pevně držet svou spravedlivou pravicí.“

 „Když jsem neměl drogy, trpěl jsem hroznými úzkostmi. Tenhle verš mě ujistil, že mi s tím Bůh pomůže, a on to opravdu udělal.“ (Andy, Jihoafrická republika)

 1. Korinťanům 15:33, poznámka pod čarou: „Nenechte se oklamat. Špatná společnost kazí dobré chování.“

 „K drogám mě přivedli špatní kamarádi a já propadl závislosti. Dokázal jsem se jí zbavit, až když jsem se od jejich společnosti odřízl a začal se přátelit s morálně čistými lidmi. Obdivoval jsem jejich životní styl.“ (Isaac, Keňa)

 2. Korinťanům 7:1: „Očistěme se od všeho, co poskvrňuje tělo a ducha.“

 „Tenhle verš mě motivoval, abych se snažila očistit tělo a změnit svůj život – zbavit se závislosti a přestat dělat věci, kterými si ubližuju.“ (Rosa, Kolumbie)

 Filipanům 4:13: „Na všechno mám sílu díky tomu, kdo mi sílu dává.“

 „Bylo mi jasné, že s drogami nedokážu přestat sama, a tak jsem prosila Boha o pomoc. Dal mi sílu, kterou jsem potřebovala.“ (Patrizia, Itálie)

 Další příběhy ze života: S pomocí Bible překonali závislost

 Joseph Ehrenbogen byl v dětství obklopený násilím a propadl závislosti na alkoholu, tabáku, marihuaně a heroinu. Několikrát málem zemřel kvůli předávkování. Jedna biblická pasáž ho ale přesvědčila, že se dokáže změnit. Jeho příběh najdete v článku „Naučil jsem se vážit si žen i sám sebe“.

 Dmitrij Koršunov byl závislý na alkoholu. Když se své závislosti pokoušel zbavit, hodněkrát do ní zase spadl. Podívejte se na video Měl jsem po krk toho, jak jsem žil a zjistěte, co mu pomohlo v tomhle boji zvítězit.

 Zakazuje Bible, aby závislý člověk vyhledal lékařskou pomoc?

 Ne. Bible uznává: „Zdraví lidé nepotřebují lékaře, ale nemocní ano.“ (Matouš 9:12) Podobně i Americký národní ústav pro otázky zneužívání drog říká: „Drogová závislost je komplikované onemocnění a skončit s ní vyžaduje víc než dobrý úmysl a pevnou vůli.“ Je pravda, že pomoc, kterou nám nabízí Bůh, je daleko silnější než naše vlastní vůle. Přesto ale mnozí z těch, kdo díky Bibli svoji závislost překonali, využili i odbornou pomoc. c Například Allen vzpomíná: „Když jsem se snažil přestat s alkoholem, cítil jsem obrovskou fyzickou bolest. Tehdy jsem si uvědomil, že kromě duchovní pomoci potřebuju i odbornou.“

 Zakazuje Bible využití návykových látek pro lékařské účely?

 Ne. Bible se například zmiňuje o alkoholu jako o léku nebo jako o prostředku ke zmírnění bolesti někoho, kdo umírá. (Přísloví 31:6; 1. Timoteovi 5:23) Ale stejně jako alkohol i látky, které se využívají k tišení bolesti, můžou být vysoce návykové. Když tedy člověk užívá analgetika na předpis, je dobré vědět, jaká to má rizika, a být opatrný. (Přísloví 22:3)

a I když se tenhle článek zaměřuje na to, jak překonat závislost na návykových látkách, rady z Bible můžou pomoct i těm, kdo bojují s jinou závislostí, například na alkoholu, tabáku, jídle, hazardních hrách a sázení, pornografii nebo sociálních sítích.

b Jehova je podle Bible Boží jméno. (Žalm 83:18) Víc informací najdete v článku „Kdo je Jehova?“.

c Odbornou pomoc nabízí mnohé léčebny pro drogově závislé, nemocnice a léčebné programy. Každý by měl pečlivě zvážit, jaké má možnosti, a pak si vybrat léčbu, která je pro něj nejlepší. (Přísloví 14:15)