Zpívejme Jehovovi – nové písně

Nové písně, které slouží k uctívání a chvále Boha Jehovy. Stáhněte si jejich hudbu i text a naučte se tyto nádherné písně zpívat.

PÍSEŇ Č. 136

Království už panuje!

Touto působivou písní chválíme Boha Jehovu a uznáváme, že Ježíš Kristus vládne jako král Božího království.

PÍSEŇ Č. 137

Dodej nám odvahu

Touto písní prosíme Jehovu o to, abychom dokázali odvážně svědčit o jeho jménu.

PÍSEŇ Č. 138

Tvé jméno je Jehova

Chvalme Jehovovo slavné jméno a oznamujme všem lidem, že Jehova je nejvyšší Bůh.

PÍSEŇ Č. 139

Učme je pevně stát v pravdě

V této písni prosíme Jehovu, aby pečoval o své služebníky a pomohl jim zvítězit v závodě o život.

PÍSEŇ Č. 140

Život průkopníka

Zazpívej Jehovovi o své lásce k němu a o radosti z uspokojující práce a ze života, který miluješ.

PÍSEŇ Č. 141

Hledáme ty, kdo milují pokoj

Radostná a pozitivní píseň o tom, že máme rádi lidi a důkladně hledáme ty, kdo jsou v Božích očích vzácní.

PÍSEŇ Č. 142

Kážeme lidem všeho druhu

Píseň o Jehovově dobrotě a o tom, že chceme zvát lidi všeho druhu, aby se stali Božími přáteli.

PÍSEŇ Č. 143

Světlo v temném světě

Máme dobrou zprávu, září jak nový den v tmách.

PÍSEŇ Č. 144

Poslušní budou žít

Musíme kázat Boží poselství, dokud je čas.

PÍSEŇ Č. 145

Nalaďme se na službu

Bylo by snadné zůstat doma, ale můžeme získat sílu, díky které vyrazíme do služby.

PÍSEŇ Č. 146

Jako byste to udělali pro mě

Všechno, co „jiné ovce“ s láskou dělají pro pomazané, Ježíš vnímá tak, jako by to dělaly pro něj samotného.

PÍSEŇ Č. 147

Zvláštní vlastnictví

Jehova si váží svých duchem pomazaných synů a oni s radostí jednají podle jeho vůle.

PÍSEŇ Č. 148

Dal jsi za nás svého Syna

Poděkuj Jehovovi za ten největší dar, jaký nám dal. Díky němu máme všichni naději.

PÍSEŇ Č. 149

Buďme vděční za výkupné

Výkupné je tím největším projevem lásky. Za Ježíšovu oběť budeme Jehovovi navždycky vděční.

PÍSEŇ Č. 150

Dáváme své síly

Zpívej o tom, že chceš dělat jakoukoli práci, kterou pro tebe Jehova má.

PÍSEŇ Č. 151

Zjevení Božích synů

Napjatě očekáváme den, kdy Jehova vezme do nebe Ježíšovy bratry. Ti pak společně s Ježíšem zvítězí a získají odměnu.

PÍSEŇ Č. 152

Jsi naší nadějí, silou a důvěrou

Když zažíváme úzkost a máme starosti, Bůh může být naší nadějí, silou a důvěrou.

PÍSEŇ Č. 153

Znáš ten nádherný pocit?

Jaký máš pocit, když se ze všech sil snažíš hledat ty, kdo si zaslouží poznat pravdu?

PÍSEŇ Č. 154

Chceme být vytrvalí

Píseň, která nám pomůže věrně sloužit Jehovovi a snášet těžkosti, dokud to bude potřeba.