Přejít k článku

Přejít na obsah

 PÍSEŇ Č. 44

Modlitba ztrápeného

Modlitba ztrápeného

(Žalm 4:1)

 1. 1. Ach Jehovo, já k tobě volám,

  prosím, slyš mě sám.

  Jsou rány moje hluboké

  a náklad těžký mám.

  Jsem zklamaný a sklíčený,

  mám mysl neklidnou.

  Tak prosím, Bože útěchy,

  bdi s láskou nade mnou.

  (REFRÉN)

  Kéž rukou svou mě pozvedáš,

  v čas pochyb zlých naději dáš.

  Do duše mé vyčerpané

  vlož, Bože můj, dar síly své.

 2. 2. Je Slovo tvé mi útěchou,

  v něm hledám svoji skrýš.

  Co neumím ti slovy říct,

  ty dávno přece víš.

  Střež víru mou a naději,

  co z Písma získávám,

  vždyť větší nežli srdce mé

  je věrná láska tvá.

  (REFRÉN)

  Kéž rukou svou mě pozvedáš,

  v čas pochyb zlých naději dáš.

  Do duše mé vyčerpané

  vlož, Bože můj, dar síly své.