Přejít k článku

Přejít na obsah

 Píseň 61

Jakým člověkem bych měl být

Jakým člověkem bych měl být

(2. Petra 3:11)

1. Co ti, Bože, vrátím, co já mohu dát

za svůj život vzácný, jak ti mám díky vzdát?

Pod tvým vedením sklony své rozeznávám,

ve svém jednání Slovem tvým vést se dávám.

Já své síly toužím do tvé služby dát.

Chci zůstat ti věrný, sliby své plním rád.

Chci být celou duší a svým srdcem tvůj,

buď Přítelem mým a dál při mně stůj.

2. Pomáhej mi, prosím, vždyť já chtěl bych znát,

jak být v srdci přímý, jak na tvé rady dbát.

Kdo lásku ti dá, toho sám věrně chráníš.

Kéž tvou přízeň mám, chci být tím, kdo tě chválí.