Přejít k článku

Přejít na obsah

 1. ČÁST

„Po ztracené budu pátrat“

„Po ztracené budu pátrat“

Ovečka se zmateně rozhlíží. Ještě před chvílí si pochutnávala na šťavnaté trávě, jenže si nevšimla, že se zatoulala příliš daleko. Teď už nevidí ani stádo, ani pastýře. Začíná se šeřit. Tady v údolí, kde se potulují šelmy, je úplně bezbranná. Pak ale zaslechne známý hlas – hlas svého pastýře. Ten se k ní rozběhne, vezme ji do náruče a odnese ke stádu.

PRÁVĚ k takovému pastýři se opakovaně přirovnal sám Jehova. Ve svém Slově nás ujišťuje: „Budu pátrat po svých ovcích a pečovat o ně.“ (Ezekiel 34:11, 12)

„Moje ovce, ovce mé pastvy“

Kdo jsou Jehovovy ovce? Stručně řečeno, jsou to lidé, kteří ho milují a uctívají. Bible říká: „Uctívejme a klanějme se; poklekněme před Jehovou, naším Původcem, vždyť je náš Bůh, a my jsme lid jeho pastvy a ovce jeho ruky.“ (Žalm 95:6, 7) Podobně jako doslovné ovce i Jehovovi služebníci svého Pastýře ochotně následují. Znamená to, že se jim to vždycky daří? Ne. Někdy se podobají „ztraceným ovcím“, které bloudí. (Matouš 15:24; Ezekiel 34:12; 1. Petra 2:25) Jehova se ale nevzdává naděje, že člověk, který se od něho vzdálil, se k němu zase vrátí.

 Vnímáš to tak, že Jehova je stále i tvým Pastýřem? Uvažuj teď prosím o tom, jak se o nás dnes Jehova stará.

Duchovně nás živí. „Budu je pást na dobré pastvě,“ říká Jehova. „Ulehnou na dobrém místě pobývání a budou se pást na tučné pastvě.“ (Ezekiel 34:14) Od Jehovy dostáváme spoustu aktuální a rozmanité duchovní výživy. Vybavuješ si nějaký článek, proslov nebo video, které byly odpovědí na tvou modlitbu o pomoc? Vzpomínáš si, jak jsi byl šťastný, když sis uvědomil, že se Jehova stará o tebe osobně?

Chrání nás a je nám oporou. Jehova slibuje: „Rozehnanou přivedu zpět a polámanou ovážu a churavou posílím.“ (Ezekiel 34:16) Ty, kdo jsou zesláblí nebo mají plnou hlavu starostí, Jehova posiluje. Těm, které někdo zranil – ať už spoluvěřící, nebo někdo jiný –, ovazuje rány a pomáhá jim, aby se uzdravili. A ty, kdo se od něj vzdálili a kdo možná bojují s negativními pocity, přivádí zpátky.

Cítí za nás odpovědnost. „Osvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny,“ říká Jehova. „Po ztracené budu pátrat.“ (Ezekiel 34:12, 16) Ztracenou ovci Jehova nepovažuje za ztracený případ. Když nějaká ovce chybí, Jehova o tom dobře ví. Pátrá po ní, a když ji najde, má z toho velkou radost. (Matouš 18:12–14) Z jeho slov „moje ovce, ovce mé pastvy“ je vidět, že za své služebníky cítí osobní odpovědnost. (Ezekiel 34:31) K jeho ovcím patříš i ty.

Ztracenou ovci Jehova nepovažuje za ztracený případ. Když ji najde, má z toho velkou radost.

„Dej, aby všechno bylo jako dříve“

Proč tě Jehova hledá a nabízí ti, aby ses k němu vrátil? Protože chce, abys byl šťastný. Svým ovcím slibuje, že jim bude sesílat „deště požehnání“. (Ezekiel 34:26) Jehova svůj slib myslí vážně. Určitě jsi to už sám zažil.

Zkus si vzpomenout, jaké to bylo, když jsi Jehovu poznával. Co jsi cítil, když ses dozvěděl, jak se Bůh jmenuje a co se chystá pro lidi udělat? Vybavuješ si ty příjemné chvíle, které jsi strávil se spolukřesťany na sjezdech? A když se ti podařilo mluvit o Bibli s někým, koho to opravdu zajímalo, s jakými pocity ses vracel domů?

Radost, kterou jsi cítil dřív, můžeš zažít znovu. V minulosti se někteří Boží služebníci modlili: „Ukaž nám cestu zpět k tobě, abychom se mohli vrátit, a dej, aby všechno bylo jako dříve.“ (Nářky 5:21, Slovo na cestu) Jehova jejich modlitbu vyslyšel a pomohl jim, aby se k němu vrátili a znovu mu s radostí sloužili. (Nehemjáš 8:17) Totéž chce udělat pro tebe.

Vrátit se k Jehovovi přesto nemusí být snadné. Pojďme se teď podívat na některé překážky, které ti mohou stát v cestě, a ukážeme si, jak je můžeš překonat.