Přejít k článku

Přejít na obsah

Předmluva

Předmluva

Zamysleme se nad určitým paradoxem. V jedné průmyslové zemi se více než 90 procent lidí domnívá, že jsou buď velmi šťastní nebo docela šťastní. Ale v téže zemi se tři z deseti nejužívanějších léků předepisují proti depresi. Ve stejné zemi 91 procent lidí považuje svůj rodinný život za spokojený. Ale téměř polovina manželství zde končí rozvodem!

Z průzkumu, který byl proveden v 18 zemích, jejichž obyvatelstvo představuje polovinu světové populace, vyplývá, že „velká část světa je jakoby zahalena pesimismem vzhledem k budoucnosti“. Je proto zřejmé, že řada lidí nežije zcela spokojeně. Jak je to ve vašem případě? Tato brožura byla napsána s cílem pomoci vám, abyste dosáhli skutečně uspokojujícího života.